Kindercentrum Toverlantaarn

Kindercentrum Toverlantaarn biedt antroposofische kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang op 3 locaties. Het omvat kinderdagverblijf Christoffel in de Huygenstraat voor kinderen van 0- 4 jaar.Kinderdagverblijf Tummetot in de Lauwersstraat voor kinderen van 0-4 jaar. Halvedagopvang Doppejan,'s ochtends in de Merwedestraat (Widarvrijeschool). Buitenschoolseopvang Vuurvogel voor kinderen van 4-8 jaar en de 8+ groep Griffoen in de Merwedestraat (Widarvrijeschool).Meer informatie over de kinderdagopvang vindt u op www.sksg.nl

Het pedagogisch klimaat

Het kind staat bij ons centraal. Ritme en structuur zijn hierbij de belangrijkste kenmerken. Dit zorgt voor veel rust in de groepen. Bij kindercentrum Toverlantaarn wordt met natuurlijke materialen gewerkt. We hechten grote waarde aan de geborgenheid van de kinderen. Er heerst een warme, huiselijke, goede sfeer en kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht. De kinderen zitten in een vaste groep en er zijn vaste professionele pedagogisch medewerkers. Veiligheid, geborgenheid en uitdaging staan voorop. Dit is ook terug te zien in de gezellige aankleding en inrichting van de ruimtes.