Stages

Om kennis te maken met verschillende facetten uit de maatschappij gaan leerlingen van klas 9, 10 en 11 jaarlijks een week (enkele klassen meerdere weken) op stage. In de stages maken ze kennis met de praktijk van het dagelijks werk. Het is daarom een 'blik vooruit', maar tegelijkertijd moeten leerlingen leren om zich te handhaven in een andere omgeving. De stage wordt afgerond met een verslag waarin werkplek en ervaringen worden beschreven. In de 9e klas beginnen leerlingen met een winkelstage, die vooral praktisch is. In de 10e klas lopen de leerlingen een 'sociale' stage. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld in een verzorgings- of bejaardenhuis meedraaien. Het productieproces en arbeidsidealen zijn de centrale thema’s van de stage in de 11e klas. De praktische ervaringen die leerlingen op deze manier opdoen en de confrontatie met de maatschappij blijken heel belangrijk en leerzaam te zijn voor leerlingen.