Motto, missie en visie

Motto: Worden wie je bent

Missie
Het Parcival College (voortgezet vrijeschoolonderwijs) wil in de mens ontwikkelen wat in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.

Visie
Parcival was één van de ridders van de legendarische koning Arthur. Zijn levensverhaal, over de zoektocht naar de graal, is aan het begin van de dertiende eeuw beschreven door Wolfram von Eschenbach. In de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar is iedere leerling net als Parcival op zoek naar zijn bestemming. 

Op het Parcival College gaan we er vanuit dat ieder kind, ieder mens, een eigen identiteit heeft die tot verwerkelijking wil komen. Het onderwijs op onze school staat in dienst van deze ontwikkeling. Het Parcival College heeft haar inspiratie in de antroposofische menskunde. Het leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van leerlingen. Leerstof is op de vrijeschool geen doel op zich, maar ook een middel waardoor talenten en mogelijkheden die in aanleg aanwezig zijn, zich kunnen ontplooien. Het afstemmen van het leerstofaanbod op de ontwikkelingsfasen van leerlingen is een dynamisch proces. Dit vraagt:

 • bewustzijn voor de individuele ontplooiing van de leerlingen
 • inzicht in wat er nodig is om de ontwikkeling van de leerlingen
  te stimuleren
 • kennis van nieuwe onderwijsontwikkelingen
 • bereidheid om aan het onderwijs te schaven
 • De eigen identiteit van ieder kind, wordt ook gespiegeld in de wijze waarop we in de school met elkaar samenleven. De school is een dynamische gemeenschap waar aandacht voor en betrokkenheid bij elkaar is

Voor een vertaling van deze visie naar het leven op school, zie de digitale schoolgids, elders op deze website.

Wie we zijn?

 • Een kleinschalige school waar de leerling gezien wordt

 • Een school met vrijeschool onderwijs én examens

 • Een school waar zorg is voor alle leerlingen

 • Een school waar veel aandacht is voor kunst en cultuur

 • Een school met onderwijs voor hoofd, hart en handen