Medewerkers en taken

Naast hun lestaak hebben de docenten, afhankelijk van de omvang van hun aanstelling veelal neventaken en functies in de school. Veel leraren zijn mentor, maar er zijn ook veel andere schooltaken die door leraren worden vervuld.

Gert Adema
docent biologie, tuin
mentor 7f
gademaparcivalcollege.nl 

Nelly Andela
docente scheikunde, 
nandelaparcivalcollege.nl

Linet Aten
docente textiel, bhv
latenparcivalcollege.nl

Marianne Bakker
docente toneel/drama
mbakkerparcivalcollege.nl

Herman Bartelds
docent tekenen, bhv
hbarteldsparcivalcollege.nl

Yasmine Bernard
docente frans 
toelating algemeen
mentor 9f
ybernardparcivalcollege.nl

Thomas van Bezouw
docent lichamelijke opvoeding, bhv
mentor 8g 
tvbezouwparcivalcollege.nl

Hennie Boelens
ambulant begeleider
hboelensparcivalcollege.nl

Jochem de Bont
docent nederlands
coördinator klas 7 - 8
jbontparcivalcollege.nl

Maeike Bosma
docente nederlands
mentor 10a
toelating klas 9 - 12
zorgcoördinator klas 9 - 12
mbosmaparcivalcollege.nl

Judith ten Broeke
docente nederlands
coördinator mavo 
jtbroekeparcivalcollege.nl

Corine Bulten
docente wiskunde en economie
cbultenparcivalcollege.nl

Steven Dik
docent wiskunde
sdikparcivalcollege.nl

Yolanda Eikema
afdelingsleider klas 9 - 12, BHV 
yeikemaparcivalcollege.nl

Eveline Engelen
docente tekenen
eengelenparcivalcollege.nl

Annelien Fikkers
docente nederlands
mentor 9d
afikkersparcivalcollege.nl

Bart Jan Filius
docent lichamelijk opvoeding
mentor 9p
bjfiliusparcivalcollege.nl

Helen du Fossé
docente frans
hfosseparcivalcollege.nl

Andy Fox
docent engels
mentor 7d 
afoxparcivalcollege.nl

Bernadette Geradts
docente engels
examencoördinator
bgeradtsparcivalcollege.nl

Gerrit de Goede
docent wiskunde
gdegoedeparcivalcollege.nl

Arjo Goedhart
docent wiskunde
agoedhartparcivalcollege.nl

Roos van Goudoever
docente frans
decaan mavo
huiswerkklas 
rvgoudoeverparcivalcollege.nl

Inge Haagsma
docente Frans
ihaagsmaparcivalcollege.nl

Wim Haagsma
docent metaalbewerking, bhv
whaagsmaparcivalcollege.nl

Inez van der Voort van der Kleij - van der Haer
docente lichamelijke opvoeding
ihaerparcivalcollege.nl

Marc Hannemann
docent Duits
mhannemannparcivalcollege.nl

Japke Hartog
docente muziek
jhartogparcivalcollege.nl

Susanne Hartwig
docente duits
mentor 11f
vertrouwenspersoon
shartwigparcivalcollege.nl

Rolf Hiemstra
docent beeldende kunst, bhv
decaan havo/vwo
rhiemstraparcivalcollege.nl

Selmar van Hinte
docent beweging
mentor 7d
svanhinteparcivalcollege.nl

Fokko Hooijer
docent aardrijkskunde
mentor 10d 
fhooijerparcivalcollege.nl

Pien Huininga
docente c-stroom
zorgcoördinator klas 7, 8 en c-stroom
toelating klas 7 - 8 en de c-stroom
phuiningaparcivalcollege.nl

Lotte Jansen
docente textiel
mentor 7b
ljansenparcivalcollege.nl

Jelly de Jong
docente biologie
jdejongparcivalcollege.nl

Dorret Klaver
onderwijsassistente c-stroom, bhv
dklaverparcivalcollege.nl

Anton Klein
docent houtbewerking
mentor 7d
vertrouwenspersoon
akleinparcivalcollege.nl

Greetje van der Kooi
teamleider klas 7, 8 en c-stroom
gvdkooiparcivalcollege.nl

Sarah Kotter
medewerker secretariaat en administratie
skotterparcivalcollege.nl

Jolanda Lichthart
docente engels
jlichthartparcivalcollege.nl

Tineke Lindeman
docente Engels
mentor 7f
tlindemanparcivalcollege.nl

Ymke Ma 
docente lichamelijke opvoeding
mentor 7g
ymaparcivalcollege.nl

Ton Martens
docent natuurkunde
mentor 10a
tmartensparcivalcollege.nl

Diewerke Meerlo
LIO nederlands
dmeerloparcivalcollege.nl

Harmen Meesterberends
docent nederlands
mentor 8b
hmeesterberendsparcivalcollege.nl

Sybren Nauta
docent economie en maatschappijleer
snautaparcivalcollege.nl

Reza Nazar
docent C-stroom
rezanazarparcivalcollege.nl

Merel Niemeijer
docente Nederlands
mentor 7a
mniemeijerparcivalcollege.nl

Daniël Paalvast
docent biologie
mentor 11f
dpaalvastparcivalcollege.nl

Bram Renken
onderwijsassistent, bhv
brenkenparcivalcollege.nl

Jan Renken
technische onderwijsassistent
jrenkenparcivalcollege.nl

Gijs van Rhijn
docent muziek
mentor 11d
grhijnparcivalcollege.nl

Harma Schipper
medewerker financiële administratie
hschipperparcivalcollege.nl

Bregje Schoen
LIO kunstvakken
bschoenparcivalcollege.nl

Jack Schuurman
docent middenbouw
coördinator c-stroom 
jschuurmanparcivalcollege.nl

Hans Sleeboom
webmaster 
hsleeboomparcivalcollege.nl

Ad Slob
rector, bhv
aslobparcivalcollege.nl

Daan Smit
docent duits
mentor 12b
dsmitparcivalcollege.nl

Bjorn Smits
docent c-stroom 
mentor 9c 
bsmitsparcivalcollege.nl

Ynze van der Spek
docent wiskunde
mentor 7a
yvdspekparcivalcollege.nl

Sophie van der Stok
docente duits
mentor 7c
huiswerkklas
svdstokparcivalcollege.nl

Arnold Tang
docent natuurkunde
mentor 9f
atangparcivalcollege.nl 

Arjan Textor
docent toneel/drama, bhv
mentor 8c
atextorparcivalcollege.nl

Ingrid Thijssen
docente euritmie
ithijssenparcivalcollege.nl

Michel Tromp
docent geschiedenis
mentor 8f
mtrompparcivalcollege.nl

Evelyn Varkevisser
docente wiskunde
mentor 11b
evarkevisserparcivalcollege.nl

Martje van Velzen
docente economie
mvanvelzenparcivalcollege.nl

Annelies Vermue
docente aardrijkskunde
mentor 9b
avermueparcivalcollege.nl

Natasja Viel
docente wiskunde
mentor 9a
nvielparcivalcollege.nl

Marco Vis
medewerker secretariaat en administratie
mvisparcivalcollege.nl

Ans van de Vlekkert
docente  kunst
mentor 10f 
avdvlekkertparcivalcollege.nl

Willem de Vletter
docent biologie
coördinator havo/vwo
wvletterparcivalcollege.nl

Jos van Vliet
docent scheikunde
mentor 9b 
jvvlietparcivalcollege.nl

Renée Vos 
docente textiel
mentor 10b
rvosparcivalcollege.nl

Jan-Erik Wedholm
docent beeldende kunst 
jewedholmparcivalcollege.nl

Johan van der Werf
docent geschiedenis
mentor 12a
jvdwerfparcivalcollege.nl

Gert Wiltjer
hoofdconciërge, bhv
gwiltjerparcivalcollege.nl

Dick de Wit
ICT beheerder, roostermaker, bhv
dgdewitparcivalcollege.nl

Henk van der Wolde
conciërge, bhv
hvdwoldeparcivalcollege.nl

Harry Woltjer
conciërge, bhv
hwoltjerparcivalcollege.nl

Lara van Wijk
management-assistente, bhv
lvanwijkparcivalcollege.nl

Wiebe van Wijk
docent middenbouw, bhv
mentor 8a
wvwijkparcivalcollege.nl

John Zantinge 
conciërge (op vrijdag)
jzantingeparcivalcollege.nl