Schoolleiding
De dagelijkse leiding van het Parcival College is de rector. Hij is eindverantwoordelijke voor alle zaken.

De rector wordt ondersteund door teamleiders, die de lerarenteams en daarmee de dagelijkse onderwijszaken aansturen. Er zijn 3 teams:
  • Team klas 7 - 9
  • Team klas 10 - 12
  • Team OOP
De teams hebben tweewekelijks overleg en waar nodig vinden gezamenlijke vergaderingen plaats.

Rector
drs. Ad Slob
aslob@parcivalcollege.nl