Schoolleiding

De rector van de school is eindverantwoordelijk voor alle zaken. De schoolleiding bestaat uit de rector en twee afdelingsleiders. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijszaken. Binnen de school zijn twee afdelingen en iedere afdeling is verdeeld in twee leerlijnteams, met een eigen leerlijncoördinator. 

  • Afdeling klas 7-8 en de C-stroom, met de leerlijnteams: klas 7-8 en de C-stroom 
  • Afdeling klas 9-12 de leerlijnteams: mavo en havo/vwo 
  • Daarnaast is er een onderwijsondersteunend team (OOP). 

De teams hebben tweewekelijks overleg en waar nodig vinden gezamenlijke vergaderingen plaats.

Rector
drs. Ad Slob
aslob@parcivalcollege.nl