Ouderbijdrage

Inhoud financiën


Het vrijeschool onderwijs biedt meer! Naast de 'gewone' schoolvakken wordt lesgegeven in euritmie, kunstzinnige vorming, toneel en diverse ambachtelijke vakken. De school ontvangt alleen bekostiging voor de 'gewone' schoolvakken. De extra kosten zijn onder meer:
  • gesplitste groepen en extra lessen
  • inrichtingskosten voor met name de handvaardigheidvakken.
Een gedetailleerd overzicht van alle extra kosten kunt u op verzoek krijgen.
Zonder al deze extra's zou het Parcival College geen vrijeschool zijn. De kosten ervan kunnen alleen maar door ouders/verzorgers worden betaald. Dit is mogelijk als de ouders/verzorgers de school in hun bewustzijn dragen en dit bewustzijn praktisch kenbaar maken door een ouderbijdrage. We realiseren ons dat de ouderbijdrage een grote uitgavenpost is. Maar financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van vrijeschool onderwijs. Het gaat dan ook niet om een wettelijk verplichte bijdragen. Mocht u niet in staat zijn om een ouderbijdrage te betalen, dan kunt u ook door eigen inzet in de school uw bijdrage leveren, bv door assistentie te verlenen bij schilderwerk e.d. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.

Vaststelling netto maandinkomen
Bij inkomen uit loondienst of uitkering: wat er netto per jaar in het gezin binnenkomt, gedeeld door 12. Bij inkomsten verkregen als zelfstandig ondernemer berekent men eerst het bruto jaarinkomen. Na aftrek van de belasting en premies wordt het netto jaarinkomen door 12 gedeeld.

De richtlijn voor de ouderbijdrage schooljaar 2013-2014

Inkomsten in € per maand  
Ob per maand per kind in €
1000.-
  27,50
1250.-
  37,50
1500.-
  47,50
1750.-
  57,50
2000.-
  67,50
2250.-
  82,50
2500.-
  97,50
2750.-
112,50
3000.-
127,50
3250.-
142,50
3500.-
157,50
3750.-
172,50
4000.-
187,50