Schoolreizen

Inhoud financiën

Schoolreizen en excursies
Er vinden regelmatig schoolreizen en excursies plaats. Zij zijn een aanvulling op het leerplan en de lessen en vormen een belangrijk onderdeel van het schoolleven.

De hieraan verbonden kosten zijn globaal:

 7e klas werkweek  €   80,-  
 8e klasTsjechië reis€ 125,-
 9e klasreisweek€ 125,-
 10e klas: havo en vwo 
 10e klas: 10c en mavovaarreis€ 250,-
 11e klas havo
 11e klas vwotalenreis€ 150,-
 12e klas


Het is mogelijk dat in de loop van de schooljaar aanpassing van beleid plaats vindt.
Sinds enige jaren is er een regeling dat het materiaalgeld, bestaande uit de kosten voor excursies en werkweken t/m de 12e klas centraal geregeld wordt. U wordt hierover per brief geïnformeerd.