Schoolreizen

Inhoud financiën

Schoolreizen en excursies

Er vinden regelmatig schoolreizen en excursies plaats. Zij zijn een aanvulling op het leerplan en de lessen en vormen een belangrijk onderdeel van het schoolleven.


De kosten van schoolreizen en excursies verschijnen binnenkort.

Het overzicht van de kosten verschijnt binnenkort.


Het is mogelijk dat in de loop van de schooljaar aanpassing van beleid plaats vindt.

Sinds enige jaren is er een regeling dat het materiaalgeld, bestaande uit de kosten voor excursies en werkweken t/m de 12e klas centraal geregeld wordt.
U wordt hierover per brief geïnformeerd.