Studiefinanciering 18+

Inhoud financiën

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij het ministerie van OC&W. Deze tegemoetkoming kan bestaan uit:

  • een bedrag voor de directe studiekosten
  • een tegemoetkoming in de reiskosten (meer dan 8 km reizen)
  • een bedrag voor meerkosten van uitwonende kinderen.

Voor uitgebreide vragen en verzoeken op het gebied van studiefinanciering 18+ kunt u het best contact opnemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Zie verder de website van Duo