Portaal Vrije School Groningen

De Vrije School in Groningen wordt gevormd door :

  • Widar vrijeschool (basisschool)
  • Parcival College (voortgezet onderwijs)

Daarnaast wordt door SKSG antroposofische kinderopvang geregeld op Kindercentrum Toverlantaarn.

  • Kinderdagverblijf Christoffel
  • Kinderdagverblijf Tummetot
  • Peutergroep Doppejan
  • Buitenschoolse opvang Vuurvogel en Griffioen

 

Deze school is een schoolgemeenschap waarin in het basis- en voortgezet onderwijs vanuit één visie en één leerplan wordt gewerkt. Door middel van begeleiding en onderwijs voor kinderen vanaf twee jaar tot en met jongeren van achttien jaar kent het vrijeschool onderwijs een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in. ‘Vrij’ betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Het doel van het onderwijs is de ontplooiing van de leerlingen. Kennis is geen doel op zichzelf, maar een middel. Daarbij gaat het voor ons niet alleen om de ontplooiing van het intellect, maar ook dat kinderen ontdekken en leren omgaan met hun creatieve en sociale vaardigheden.