• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo


Wil jij naar een school met onderwijs voor hoofd, hart en handen?
Wil jij naar een school met veel aandacht voor kunst, cultuur en ambacht?
Heb jij een brede belangstelling en wil jij je breed ontwikkelen?

Meld je dan aan!

Je kunt je laten informeren door:
- De online infodag van onze school op donderdag 28 januari 2021 (aanmelden via www.scholenmarktgroningen.nl).
- De meeloopmiddagen waren op  9, 10, 11, 16, 17 en 18 februari 2021 van 14:30- 16:30 uur (onder voorbehoud). 
- Op woensdag 3 maart is er een informatie moment om 16:00 uur.
Let op: inschrijving voor álle kennismakings- en informatieactiviteiten via www.scholenmarktgroningen.nl  
- De VO-Gids die via de basisschool verspreid is. Zie ook het Parcival College in de VO Gids
- Scholen op de Kaart
- Kiezen voor de vrijeschool

Informatie aanmelding schooljaar 2021-2022

Beschikbare plaatsen
mavo: 60 leerlingen
havo: 54 leerlingen
vwo: 54 leerlingen
Totaal: 168 leerlingen

Wie kunnen er worden aangemeld?
Leerlingen die:

- Minimaal een enkelvoudig mavoadvies (vmbo-tl) krijgen van de basisschool.
- Een duidelijke keuze voor het vrijeschoolonderwijs maken.
- De eerste twee schooljaren in een dakpanklas willen zitten (mavo/havo of havo/vwo)
- Een brede belangstelling hebben en zich breed willen ontwikkelen.
- Een positieve bijdrage willen leveren aan het schoolklimaat.
- Over het algemeen genomen zelfstandig kunnen werken.
- Hun sterke kanten laten zien.
- Vanuit thuis ondersteuning krijgen bij het werk dat ze voor school moeten doen.

Let op: het is noodzakelijk dat het kind wordt aangemeld met een enkelvoudig advies dat is gegeven door de basisschool. Dus óf mavo, óf havo, óf vwo.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is het niet meer mogelijk om aan te melden voor de KA-stroom/C-stroom. U kunt uw kind uitsluitend aanmelden voor mavo, havo of vwo.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Van1 februari tot 15 maart 2021.

De school hanteert een schooleigen procedure.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind vanaf 1 februari aanmelden door middel van het inschrijfformulier
Formulier volledig en naar waarheid ingevuld?

Dan:
- Digitaal versturen naar aanmelding@parcivalcollege.nl 
óf
- Versturen via de post.

Parcival College
t.a.v. aanmelding
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Een leerling is aangemeld als het volledig ingevulde inschrijfformulier is ingeleverd en als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Waar vind ik het inschrijfformulier?
Klik hier voor het inschrijfformulier

Aangemeld, en dan?

Wanneer krijg ik verdere informatie?
Rond 1 mei ontvangt u schriftelijk bericht van toelaatbaarheid.
Verdere informatie m.b.t. klassenindeling en mentor, volgt later in het schooljaar.

Al op een middelbare school, en de wens om over te stappen?
Wend je tot de zij-instroom: zij-instroom@parcivalcollege.nl of neem telefonisch contact op met Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via 050-5201800 

Klik hier voor het beleid voor de zij-instroom.

Samenstelling van de toelatingscommissie
De volgende personen zitten in de toelatingscommissie:


Judith ten Broeke (teamleider)
Hieke Beukema (intern begeleider)
Merel Niemeijer (coördinator toelating)

Vanaf 3 maart heeft Merel Niemeijer telefonisch spreekuur op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Merel is te bereiken op 050-5201800.  

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de toelatingscommissie via info@parcivalcollege.nl, of neem contact op met Merel tijdens het telefonisch spreekuur.


Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”