Aanmelding info


Wil jij naar een school met onderwijs voor hoofd, hart en handen?
Wil jij naar een school met veel aandacht voor kunst, cultuur en ambacht?
Heb jij een brede belangstelling en wil jij je breed ontwikkelen?

Meld je dan aan!

Je kunt je laten informeren door:
– De online infodag van onze school op donderdag 28 januari 2021 (aanmelden via www.scholenmarktgroningen.nl).
– De meeloopmiddagen op  9, 10, 11, 16, 17 en 18 februari 2021 van 14:30- 16:30 uur (onder voorbehoud). 
Let op: inschrijving voor álle kennismakings- en informatieactiviteiten via www.scholenmarktgroningen.nl  
– De VO-Gids die via de basisschool verspreid is. Zie ook het Parcival College in de VO Gids
Scholen op de Kaart
Kiezen voor de vrijeschool

Informatie aanmelding schooljaar 2021-2022

Beschikbare plaatsen
mavo: 60 leerlingen
havo: 54 leerlingen
vwo: 54 leerlingen
Totaal: 168 leerlingen

Wie kunnen er worden aangemeld?
Leerlingen die:

– Minimaal een enkelvoudig mavoadvies (vmbo-tl) krijgen van de basisschool.
– Een duidelijke keuze voor het vrijeschoolonderwijs maken.
– De eerste twee schooljaren in een dakpanklas willen zitten (mavo/havo of havo/vwo)
– Een brede belangstelling hebben en zich breed willen ontwikkelen.
– Een positieve bijdrage willen leveren aan het schoolklimaat.
– Over het algemeen genomen zelfstandig kunnen werken.
– Hun sterke kanten laten zien.
– Vanuit thuis ondersteuning krijgen bij het werk dat ze voor school moeten doen.

Let op: het is noodzakelijk dat het kind wordt aangemeld met een enkelvoudig advies dat is gegeven door de basisschool. Dus óf mavo, óf havo, óf vwo.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is het niet meer mogelijk om aan te melden voor de KA-stroom/C-stroom. U kunt uw kind uitsluitend aanmelden voor mavo, havo of vwo.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Van1 februari tot 15 maart 2021.

De school hanteert een schooleigen procedure.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind vanaf 1 februari aanmelden door middel van het inschrijfformulier. 
Formulier volledig en naar waarheid ingevuld?

Dan:
– Digitaal versturen naar aanmelding@parcivalcollege.nl 
óf
– Versturen via de post.

Parcival College
t.a.v. aanmelding
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Een leerling is aangemeld als het volledig ingevulde inschrijfformulier is ingeleverd en als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Waar vind ik het inschrijfformulier?
Hier vindt u vanaf 1 februari het inschrijfformulier.

Aangemeld, en dan?

Wanneer krijg ik verdere informatie?
Rond 1 mei ontvangt u schriftelijk bericht van toelaatbaarheid.
Verdere informatie m.b.t. klassenindeling en mentor, volgt later in het schooljaar.

Al op een middelbare school, en de wens om over te stappen?
Wend je tot de zij-instroom: zij-instroom@parcivalcollege.nl of neem telefonisch contact op met Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via 050-5201800 

Klik hier voor het beleid voor de zij-instroom.

Samenstelling van de toelatingscommissie
De volgende personen zitten in de toelatingscommissie:

Judith ten Broeke (teamleider)
Hieke Beukema (intern begeleider)
Merel Niemeijer (coördinator toelating)

Vanaf 1 december heeft Merel Niemeijer telefonisch spreekuur op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Merel is te bereiken op 050-5201800.  

Let op: tot en met 18 januari is er géén telefonisch spreekuur. Mail naar info@parcivalcollege.nl

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de toelatingscommissie via info@parcivalcollege.nl, of neem contact op met Merel tijdens het telefonisch spreekuur.