• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Het is alleen mogelijk om het kind aan te melden voor de stroom die overeenkomt met het enkelvoudige advies van de basisschool.

Het Parcival College hanteert een voorkeursbeleid. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan de volgende leerlingen:
- Kinderen die van het vrijeschool basisonderwijs komen en daar in ieder geval klas 6 (groep 8) gevolgd hebben.
- Broertjes en zusjes van huidige leerlingen.
- Kinderen van medewerkers van het Parcival College.

Als het inschrijfformulier bij ons binnen is, dan is het niet meer mogelijk om van niveaugroep waarvoor het kind is aangemeld, te wisselen.

Dakpanklas
Leerlingen in klas 7 en 8 worden in dakpanklassen geplaatst: mavo/havo of havo/vwo. Bij overaanmelding van een niveau kan echter besloten worden tot een homogene mavo-, havo- of vwo-klas.

De toelatingscommissie besluit in welke dakpanklas het kind wordt geplaatst.

De uitslag van de laatste niveautoetsen aan het eind van de basisschool hebben geen invloed op deze keuze.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld ingeval er sprake is van ernstige dyslexie, is het mogelijk om de mavo-opleiding zonder Frans te doen. Daarvoor is beperkt ruimte. De leerling volgt, in plaats van Frans, meer praktische vakken: koken en tuin. Neem contact op met de toelatingscommissie als u denkt dat dit de gewenste route voor uw kind is.

Voor welke leerlingen is onze school niet geschikt?
- Leerlingen met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of een antisociale gedragsstoornis. Aan deze leerlingen kunnen wij geen plek bieden. De ruimte die wij geven aan de leerlingen en het curriculum dat wij aanbieden, is voor deze leerlingen niet passend.

- Leerlingen met een zware lichamelijke beperking. Leerlingen met veel zorg op fysiek gebied kunnen wij onvoldoende ondersteuning bieden. Er is op één van de locaties geen lift aanwezig en de school heeft geen verpleegkundige in dienst.

- Leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking. Wij bieden onderwijs aan waarbij gehoor en zicht een belangrijke rol speelt. Leerlingen met een beperking op (één van) deze gebieden zouden te veel missen.

- In bepaalde gevallen zijn leerlingen met dubbele diagnoses niet toelaatbaar.

- Gebleken is dat voor sommige leerlingen met ASS de onderwijssetting (aard van de opdrachten, samenstelling van de klassen) minder geschikt is. Hierover wordt afstemming met ouders gezocht.

De lotingsprocedure
Als er te veel leerlingen worden aangemeld, zal er een loting plaatsvinden onder leerlingen die onze school als 1e en 2e keus hebben opgegeven. Klik hier voor verdere informatie over de lotingsprocedure.

Klachten
Voor klachten met betrekking tot de toelatingsprocedure kunt u zich wenden tot Judith ten Broeke, teamleider: jtbroeke@parcivalcollege.nl of via telefoonnummer 050-5201800.  

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”