• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Als een leerling plotseling verhinderd is en niet in staat is de lessen te volgen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, dan zijn de ouders/verzorgers verplicht dit ‘s morgens voor aanvang van de lessen (08.30 uur) telefonisch te melden.

Hiervoor is een speciaal telefoonnummer: 050-5201801. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Verzuimbeleid 2020/2021

Verlof formulier (ouders)

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”