• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Het Parcival College is een vrijeschool, dat betekent dat ons onderwijs zich richt op het leren met hoofd, hart en handen. Onze school heeft vier leerroutes: mavo, havo, vwo. Leerlingen kunnen op onze school al hun talenten ontplooien. Ze kunnen zich optimaal voorbereiden om hun weg in het leven en in de wereld te vinden. Het Parcival College is een school waar elke leerling wordt gezien.

WAAROM EEN VRIJE SCHOOL?
Het Parcival College vindt haar inspiratie in de antroposofische menskunde. Ons leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van leerlingen in de verschillende leerjaren. Leerstof is geen doel op zichzelf, maar een middel waarmee je je talenten en mogelijkheden kan ontplooien. Je krijgt een rijk gevarieerd en diepgaand aanbod van leerstof en ervaringen. Hierdoor kan je je op je eigen manier ontwikkelen zodat je kan worden wie je bent.

Als je na je middelbare schooltijd het Parcival College verlaat, dan heb je een brede opleiding gehad: niet alleen een cognitieve (hoofd), maar ook een persoonlijke (hart) en een creatieve (handen).

LEREN MET HOOFD
Binnen de mavo, havo en vwo word je voorbereid op het centrale eindexamen. Naast de vaklessen volg je periodeonderwijs waarbij de lesstof aansluit bij je ontwikkelingsfase. In de zevende klas (brugklas) gaat het bijvoorbeeld om het verkennen van grenzen en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. De periodelessen gaan dan onder andere over ontdekkingsreizen en sterrenkunde.

LEREN MET HANDEN
Kunst en cultuur zijn voor de ontwikkeling van iedere leerling van groot belang. Je volgt op het Parcival College alle kunstvakken: muziek, toneel, beweging en euritmie.

Ieder schooljaar verzorg je samen met alle andere leerlingen het voorjaarsconcert in de Oosterpoort in Groningen. Alle leerlingen krijgen lessen in tekenen, textiel, metaal- en houtbewerking. Vanaf de negende klas (klas 3) ga je jaarlijks minimaal één week op stage.

LEREN MET HART
Het Parcival College is een school met ongeveer 900 leerlingen, waar voor elke leerling ruime aandacht is en waar leerlingen en docenten elkaar kennen. De gemiddelde grootte van een klas is 25 leerlingen. Door het vieren van jaarfeesten zoals het Michaëlsfeest en het Sint Jansfeest wordt het gevoel van saamhorigheid bevorderd. Je maakt iedere twee jaar met je klas een (culturele) reis of je gaat op excursie. Zo ga je in de zevende klas (brugklas) aan het begin van het schooljaar op boerderijweek.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”