• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

17 september 2021.

Beste leerling, ouder/verzorger,

We zijn blij dat in de persconferentie van afgelopen dinsdag een aantal coronamaatregelen is teruggedraaid. Zo hoeven we vanaf 25 september geen mondkapje meer te dragen in school en ook geen 1,5 meter afstand te houden.

Collega’s en leerlingen die zich veiliger voelen door wel een mondkapje te dragen kunnen dat blijven doen. Ook blijft het belangrijk om elkaar ruimte te geven op plekken waar veel mensen samenkomen zoals in de gangen of personeelskamers.

Maatregelen die nog wel gelden zijn: blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, regelmatig handen wassen, ventileren, twee keer per week testen (= vrijwillig), geen handen schudden bij binnenkomst lokaal.

Zelftesten worden daarom voorlopig nog aangeboden  in de klassen. Ook houden we de bestaande lestijden aan zodat er voldoende tijd is om te ventileren.  In januari zullen we beoordelen of dit nog steeds nodig is of dat we terug kunnen naar het normale rooster.

Het handengeven bij binnenkomst in het lokaal laten we voorlopig nog achterwege. De docent kan wel weer bij de deur staan om de leerlingen in het lokaal te ontvangen en we hopen dan ook dat dit de komende tijd extra aandacht krijgt.

met vriendelijke groet,

Ton Wijnbergen,

rector.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”