Bijzonderheden

• gezellige, ontspannen sfeer
• veilige leeromgeving
• persoonlijke aandacht en reflectie op eigen leren
• kennismakingsdag voor de zomervakantie
• meerdere jaren dezelfde mentor
• veel aandacht voor kunst en cultuur
• (buitenlandse) reizen en excursies
• stages
• jaarfeesten
• huiswerkklas
• jaarlijks meerdere ouderavonden
• worden wie je bent