• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

• gezellige, ontspannen sfeer
• veilige leeromgeving
• persoonlijke aandacht en reflectie op eigen leren
• kennismakingsdag voor de zomervakantie
• meerdere jaren dezelfde mentor
• veel aandacht voor kunst en cultuur
• (buitenlandse) reizen en excursies
• stages
• jaarfeesten
• huiswerkklas
• jaarlijks meerdere ouderavonden
• worden wie je bent

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”