Update coronaberichtgeving 20 november

23 november, 2020

20 november 2020

Geachte ouder, beste leerling

De coronasituatie duurt voort maar in het Noorden en ook op school is het aantal besmettingen tot op heden beperkt. Desondanks hebben we te maken met nieuwe coronamaatregelen die op 19 november zijn afgekondigd door het kabinet.

Zingen in groepsverband
Een van de maatregelen is dat in groepsverband zingen op school voorlopig niet is toegestaan. Dit heeft consequenties voor de koorlessen en de muzieklessen in de bovenbouw.
Met koorzang en het toewerken naar het voorjaarsconcert heeft het Parcival College een grote traditie opgebouwd met hoge kwaliteit. Het gezamenlijk zingen, komen tot harmonie, het doorzetten, de euforie van een geslaagd optreden, dit alles is voorlopig helaas niet aan de orde en dat beschouwen we als een groot verlies.
We hopen dan ook dat in de nabije toekomst koorzang weer mogelijk wordt. De optie van een optreden in de Oosterpoort houden we vooralsnog open zo mogelijk in aangepast vorm. We moeten nu eerst de verdere corona-ontwikkelingen afwachten.
Volgende week vervallen daarom de volgende lessen:
• koorlessen klas 7
• koor bovenbouw
• muzieklessen bovenbouw (uitgezonderd keuzevak Kunst Muziek)
De muzieksectie gaat zich beraden op een mogelijk alternatieve lesinvulling. Hierover volgt volgende week nadere berichtgeving.

Schoolwerk in de tas
In de huidige situatie hebben we te maken met meer lesuitval dan gebruikelijk die niet altijd kan worden opgevangen. Van belang is dat leerlingen voldoende schoolwerk in de tas hebben, waaraan in tussenuren kan worden gewerkt. Dat scheelt ook weer huiswerktijd thuis. En… neem een leesboek mee!

Mondkapje
Het kabinet is voornemens om het dragen van een mondkapje verplicht te stellen ook in het voortgezet onderwijs per 1 december. Op 19 november is deze regeling door het kabinet doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Naar verwachting valt hierover volgende week een definitief besluit. We vragen nogmaals om ook, voordat die verplichting er is, het mondkapje op te zetten bij verplaatsing in het gebouw.

Drukte op de gangen
Nu het wat kouder en natter wordt zien we steeds meer leerlingen tussen de lessen door in de gebouwen blijven. Vriendelijk doch dringend verzoek om bij leswisseling tussen de gebouwen, zoveel mogelijk buiten te blijven en 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen te gaan.

Met vriendelijke groet,

Ton Wijnbergen, rector.

 

Update Coronaberichtgeving 6 november

9 november, 2020

Geachte ouder, beste leerling,

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november geen nieuwe maatregelen voor het voortgezet onderwijs aangekondigd. Dat betekent dat alle lessen door kunnen blijven gaan.

Er is wel sprake van een nieuwe maatregel in de buitenruimte. Daar mag een groep niet groter zijn dan 2 personen. Deze maatregel is van kracht tot 19 november.
Vandaag hebben we geconstateerd dat BOA’s hierop handhaven in de omgeving van de school.
We hebben bureau Handhaving van de gemeente hierover benaderd en hen verzocht hiervan af te zien in de route tussen onze gebouwen en het terrein en directe nabijheid van de gebouwen. Die toezegging is gedaan. Echter bij de winkels, in het park of andere plekken in de buurt van de school wordt er opgetreden.

De huidige richtlijnen blijven van kracht en dat betekent een dringend verzoek aan iedereen om invulling te blijven geven aan 1,5m afstand tot docenten en medewerkers, handen regelmatig wassen, een mondkapje dragen en bij (milde) klachten thuisblijven en je laten testen.

Een goed weekend toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Ton Wijnbergen,
rector.

 

Update Coronaberichtgeving

22 oktober, 2020

22 oktober 2020.

 

Beste ouder, verzorger,

 

In de huidige coronasituatie zijn we vooralsnog blij dat de school open is en we de lessen fysiek kunnen geven. Het aantal besmettingen is beperkt en we hopen dat dat zo blijft.  Op de website onder de tegel corona-informatie is een ’thermometer’ te raadplegen voor een actuele stand.

 

Elke dag merken we welke impact de coronamaatregelen hebben op ons onderwijs en ontmoeting met elkaar. Daar zullen we nog een tijd mee moeten dealen. Voor wat betreft onze coronamaatregelen is en blijft ons uitgangspunt het protocol van de VO-raad en RIVM. Ver vooruitkijken is daarbij nauwelijks aan de orde. Dat leert ons de realiteit. En vanuit die realiteit  informeer ik u graag over de volgende zaken.

 

Voortgang onderwijs

Het is een behoorlijke opgave voor thuiszittende leerlingen om het leerproces goed op gang te houden. Voor de herfstvakantie hebben we verschillende lessen gestreamd. De ervaringen van docenten zijn wisselend. De een kan er mee uit de voeten, de ander vindt dat de kwaliteit van de les onder druk komt te staan door de verdeelde aandacht die gegeven moet worden. En niet elk vak of lesmoment leent zich voor streaming. 

Het streamen van lessen stellen we vooralsnog niet verplicht in de school voor elke les. Dat is nu een te grote vraag en opgave.  Kortom, het is aan de docent om dit te doen.  Het leerproces moet op gang blijven via huiswerk in Magister, opdrachten/ instructie in Classroom, buddy in de klas of soms via streaming van de les.

Bij een thuiszittende docent proberen we de les online door te laten gaan met leerlingen in het lokaal onder toezicht. In sommige gevallen  vallen lessen uit. 

 

Andere scenario’s

We hebben verkend wat te doen wanneer bij slecht weer veel leerlingen op de gangen en pauzeruimtes verblijven en de luchtkwaliteit dan te veel verslechtert. We houden dit in de gaten met CO-2 metingen. Ingrijpen zal betekenen dat we een deel van de leerlingen niet op school laten komen bijvoorbeeld een jaarlaag per dag. Als dat niet genoeg effect oplevert dan schalen we op naar meer jaarlagen per dag. Lessen voor deze leerlingen  worden dan zoveel mogelijk gestreamd aangeboden.

Bij een nieuwe volledige lockdown komt er een coronarooster: een aangepast lesrooster met klassikale lessen tot ca 13.00 uur en ‘s middags ruimte voor andere invullingen zoals vragenuurtjes. Maar laten we hopen dat dit niet aan de orde zal zijn.

 

Max. 30 zittende personen in binnenruimtes

De rijksoverheid heeft een nieuwe richtlijn opgesteld: in binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximaal aantal personen van 30.  Het protocol voor het voortgezet onderwijs is op dit punt echter niet aangepast en deze maatregel geldt dus nu niet voor leerlingen. Het betekent dat we op dit moment de koorlessen (met halve groepen) en ook theatervoorstellingen in de toneelzaal met leerlingen als publiek kunnen laten doorgaan.  Voorstellingen met ouders als publiek laten we niet doorgaan evenals de ouderavonden. Wat betreft vieringen als Advent, Kerst en Sinterklaas bekijken we welke aanpassingen we gaan doen.

 

Mondkapjes

In de week voor de herfstvakantie hebben we gemerkt dat het advies om een mondkapje te dragen in eerste instantie door veel leerlingen werd gevolgd maar dat gaandeweg de week vorderde  de aandacht hiervoor verslapte. De afgelopen week ging het weer een stuk beter en we verzoeken een ieder om hier aandacht voor te houden.

 

Wat te doen bij kouder weer in het lokaal?

Hoe gaan we om met ventileren als het kouder wordt? Het is erg belangrijk dat we de 15 minuten luchttijd tussen de lessen goed ventileren door alle deuren en ramen van het lokaal open te zetten. Gebleken is dat dit niet altijd hoeft tijdens de les. Beperkte ventilatie is dan voldoende van enkele ramen of tussentijds openen van een deur. Het is uiteraard mede afhankelijk van type lokaal en de groepsgrootte.  De CO-2 metingen tot dusver wijzen dit uit. De metingen blijven we doen.  Uiteraard is het ondanks dat de verwarming aanstaat, kouder in het lokaal dan gebruikelijk. het is daarom toegestaan om de jas aan te houden in het lokaal.

Studiedag 2 november

Op maandag 2 november vervallen de lessen wegens een studiedag voor de docenten.  Ook hier geldt dat we niet fysiek bijeen kunnen komen. We willen deze dag wel gebruiken voor nadere oriëntatie en scholing op het geven van afstandsonderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton Wijnbergen,

rector.

 

 

 

 

Update coronaberichtgeving 22 oktober

 

Huiswerkklas

21 september, 2020

Huiswerkklas

Huiswerkklas: op maandag en dinsdag het 8e en 9e uur is er nog plek.
Zie voor meer informatie en aanmelden: https://www.parcivalcollege.nl/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-huiswerkklas-2020-2021.pdf.

Aanmelden: huiswerkklas@parcivalcollege.nl

 

Verwachte aankomsttijden 9e klas reis

8 september, 2020

Voor actuele aankomsttijden zie de Rooster pagina. 

Rooster

 

 

Nieuwe lestijden

18 augustus, 2020

lesrooster

Bijlagen