• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Parcival College

Bezoekersadressen (niet voor het versturen van gewone post):

Gebouw A: Merwedestraat 45, 9725 KA Groningen
Gebouw B: Merwedestraat 98, 9725 KG Groningen
Gebouw C: Reggestraat 1, 9725 KH Groningen


Postadres:

Merwedestraat 45 9725 KA Groningen

administratie@parcivalcollege.nl

Algemeen telefoonnummer: 050-5201800
Absentie melden: 050-5201801

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”