Huiswerkbegeleiding

Brochure Huiswerkklas

 

Schooljaar 2018 – 2019

 

Huiswerkklas van 17 september 2018 tot en met 1 juli 2019

 

Voor wie is de huiswerkklas bedoeld?

Voor alle leerlingen van klas 7 t/m 12 die moeite hebben met het zelfstandig maken van hun huiswerk. Daarnaast geven veel leerlingen aan dat ze behoefte hebben aan een rustige plek zonder afleiding, vooral van sociale media.

In een aantal gevallen zal de school een advies geven voor huiswerkbegeleiding maar ouders kunnen ook zelf besluiten om hun kind op te geven.

Huiswerkklas is voor leerlingen die zelfstandig kunnen werken met een beetje begeleiding. Voor leerlingen die veel aansturing nodig hebben, is de huiswerkklas minder geschikt. Deze leerlingen zijn meer geholpen met persoonlijke begeleiding.

 

Wie begeleidt de leerlingen?

Helen du Fossé, als docent verbonden aan de school. Zij heeft ervaring met coaching en leerlingbegeleiding.

Hieke Beukema, intern begeleider. Zij zal indien nodig, in overleg met de ouders en de ondersteuningsgroep, de leerlingen met specifieke leer- en planningsproblemen begeleiden.

 

Wanneer is het?

Maandag t/m woensdag: lesuur 8 + 9 (15.05 – 16.35 uur)

De leerlingen komen in principe minimaal 2 x in de week naar de huiswerkklas. Dat betekent dat ze minimaal 2x per week 1 lesuur aanwezig zijn. Hoeveel uur per week ze komen is afhankelijk van de behoefte maar ook van de mogelijkheden in het rooster van de leerling.

 

Waar is het?

De huiswerkbegeleiding zal plaatsvinden in lokaal A 1.56  in het A-gebouw.

 

Wat houdt de begeleiding in?

Leerlingen worden ontvangen met een kopje thee. Bij binnenkomst wordt er een huiswerkkaart ingevuld. Aan de hand daarvan wordt de planning van de middag gemaakt. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk en krijgen ze hulp waar dat nodig blijkt. Indien nodig, kan de leerling gebruik maken van een zelf meegenomen of op school aanwezige computer of laptop. Voordat de leerling weggaat, wordt de werkkaart ingeleverd, het werk gecontroleerd en waar nodig overhoord.

 

 

Een aantal studievaardigheden kan naar behoefte aan bod komen: invullen van de agenda, plannen van leerwerk, voorbereiden van proefwerken en toetsweken, verschillende methodes van woordjes leren bij de vreemde talen, het bijwerken van eventuele achterstanden. Hierbij speelt de leerling zelf een actieve rol, hij/zij geeft aan waarbij en wanneer er hulp gewenst is.

Regelmatig reflecteert de leerling op zijn huiswerkhouding. Dat gebeurt in de vorm van een gesprekje met Helen.

Oudere leerlingen werken graag met een weekplanning i.p.v. een huiswerkkaart per middag.

Als wij merken dat een leerling specifieke leer- en planningsproblemen heeft, zal Hieke met ze gaan werken tijdens de huiswerkklas. Zij helpt dan bijvoorbeeld met het maken van een planning of het aanleren van leerstrategieën. Deze begeleiding is individueel en kortdurend en gaat altijd in overleg met de ouders en de ondersteuningsgroep van de school.

 

En hoe verloopt het contact met de ouders?

In het geval een leerling niet goed omgaat met de huiswerkbegeleiding, zal Helen contact opnemen met de ouders van de leerling. Omgekeerd kunnen de ouders haar ook altijd via de mail op de hoogte stellen van relevante zaken betreffende hun kind. Indien gewenst kan er ook een afspraak gemaakt worden met Helen.

 

Is de begeleiding voor een heel jaar?

De inschrijving is per periode. De periodes zijn gebaseerd op de rapportvergaderingen van de middenbouw gedurende dit schooljaar. Hierbij volgt een overzicht van de verschillende periodes:

Periode 1: van 17 september tot 12 november

Periode 2: van 12 november  tot 21 januari

Periode 3: van 21 januari tot 8 april

Periode 4: van 8 april tot 1 juli.

 

Wat zijn de regels in de huiswerkklas?

  1. Aanwezigheid: De leerlingen maken de eerste keer dat ze komen een afspraak over de te komen uren. Als het rooster wijzigt, kan die afspraak in overleg gewijzigd worden. Leerlingen hebben presentieplicht behalve als zij zijn afgemeld door de ouders/verzorgers door middel van een mailtje met afmelding en reden van verzuim aan Helen. De aanwezigheid wordt bijgehouden in Magister en telt mee als verplichte onderwijstijd.
  2. In het geval dat er meerdere lesuren uitvallen, gaat de leerling niet zomaar naar huis maar gaat in overleg met de conciërge. Mocht de huiswerkklas een keer niet door kunnen gaan, dan zal dat vermeld worden op de site bij roosterwijzigingen en op school op het scherm te zien zijn.
  3. Stilte: De huiswerkklas is een plek waar in stilte gewerkt wordt behalve als een leerling een begeleidingsgesprek heeft. Groepsopdrachten kunnen in overleg op een aparte plek plaatsvinden.

 

Zijn er kosten aan verbonden?

 

De huiswerkklas wordt op kosten van de school gefaciliteerd.

 

 

Hoe verloopt de inschrijving?

 

Initiatief ouders:

 

Stap 1: stuur een mail naar huiswerkklas@parcivalcollege.nl

Als er plaats is, ontvangt u een bevestiging per mail (niet tijdens de vakantieweken). Is de huiswerkklas vol dan kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden.

Stap 2: heeft u de bevestiging binnen, vul dan onderstaande inschrijfstrook in en lever deze strook uiterlijk bij de eerste huiswerkdeelname in bij Helen (mailen kan ook).

 

Initiatief school:  

 

Stap 1: de mentor en/of ouders merken dat een leerling specifieke leer- en/of planningsprobleem heeft, wordt dit door de ondersteuningsgroep besproken. Een advies zou dan kunnen zijn dat de leerling naar de huiswerkklas gaat.

Stap 2: ouders ondertekenen het inschrijfformulier en de leerling kan starten.

 

Monitoring en evaluatie

 

Wij willen graag dat de huiswerkklas daadwerkelijk iets oplevert voor de leerling. Aanwezigheid bij de huiswerkklas is daarom niet vrijblijvend en wordt bijgehouden in Magister. Tevens wordt er na elke periode geëvalueerd wat het rendement is, bijvoorbeeld tijdens de rapportvergadering met de docenten. Als de leerling met Hieke gaat werken in de huiswerkklas, worden er doelen opgesteld, deze doelen worden na elke periode geëvalueerd.

 

 

Inschrijfformulier voor de huiswerkklas

 

N.B. Huiswerkklas kan uitvallen i.v.m. rapportvergaderingen of ziekte van de begeleiding. Uitval van de huiswerkklas wordt altijd aangekondigd op de schoolsite bij roosterwijzigingen en is dan op het scherm van de school te lezen.