• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Stand van zaken:  5 oktober 2021

Huidig aantal besmettingen: 1

Aantal besmette leerlingen: 1

Totaal aantal besmettingen: 5
Leerlingen: 4

0 leerlingen in klas 7
0 leerlingen in klas 8
0 leerlingen in klas 9
2 leerlingen in klas 10
0 leerlingen in klas 11
2 leerlingen in klas 12

Medewerkers: 1

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”