Decanaat havo en vwo

 

Decaan:             Annelien Fikkers

Locatie:             B1.27

Contact:            afikkers@parcivalcollege.nl

 

In klas 9 wordt het profielkeuzetraject opgestart. Middels voorlichtingen en testen worden de leerlingen begeleid richting het maken van een profielkeuze waarmee gestart wordt in 10VWO of 10HAVO. De leerlingen ontvangen ook een adviesbrief van de decaan met betrekking tot het kiezen van het juiste profiel.

In klas 10 t/m 12 staat de oriëntatie op de vervolgopleiding centraal. Er worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, zoals een speeddate met oud-leerlingen, HBO-instellingen en universiteiten worden uitgenodigd en leerlingen worden gestimuleerd om naar open dagen en meeloopdagen te gaan. In klas 12 hebben alle leerlingen een gesprek met de decaan over hun toekomstplannen.

De decaan houdt de leerlingen op de hoogte van open dagen, meeloopdagen en andere relevante zaken ten aanzien van opleidingen in het HBO en op de universiteit door middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn hieronder te vinden bij de documenten.

Documenten klas 9

Profielkeuzeformulier havo 2018-2019
Profielkeuzeformulier vwo 2018-2019

Documenten klas 10

AANMELDINGSFORMULIER MBO of havo

 

De stages

 

Om kennis te maken met verschillende facetten uit de maatschappij gaan leerlingen van klas 9, 10 en 11 jaarlijks op stage. In de stages maken ze kennis met de praktijk van het dagelijks werk. Het is daarom een ‘blik vooruit’. Daarnaast leren leerlingen zich te handhaven in een andere omgeving. De praktische ervaringen die leerlingen op deze manier opdoen en het “meedraaien” in de maatschappij zijn heel belangrijk en leerzaam voor leerlingen. De stage wordt afgerond met een verslag waarin de werkplek en de ervaringen worden beschreven. De mentoren begeleiden de stages en zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. De decaan is eindverantwoordelijk.

 

De stage in klas 9

In klas 9 lopen de leerlingen stage bij een winkel. Ze leren hoe het er aan toe gaat in een winkel. Het is de bedoeling dat ze (ongeveer) de volgende werkzaamheden gaan verrichten: producten aanvullen in de winkel, met klanten en collega’s omgaan en afrekenen met klanten aan de kassa.

 

De stage in klas 10

In klas 10 lopen de leerlingen twee weken stage bij een zorginstelling. Ze leren hoe het is om met mensen om te gaan en hoe het is om mensen te verzorgen, te helpen en te begeleiden. Voorbeelden zijn een peuterspeelzaal, een school, een bejaardentehuis, een asielzoekerscentrum en een zorgboerderij.

 

De stage in klas 11 

In klas 11 kunnen de leerlingen kiezen tussen twee soorten stages: een toekomststage en een ideële stage. Als de leerling ervoor kiest om een toekomststage te lopen, gaat hij/zij stage lopen bij een instelling die te maken heeft met zijn/haar toekomst, dus met de vervolgopleiding die hij/zij misschien wil gaan doen of met het beroep dat hij/zij later zou willen uitoefenen. Deze stage kan een belangrijke stap zijn in de keuze voor een vervolgopleiding, dus het is belangrijk dat de stage met aandacht wordt uitgezocht.  De leerling kan ook kiezen voor een ideële stage. Dit houdt in dat de leerling gaat stage lopen bij een organisatie die zich belangeloos inzet voor een bepaald doel of voor de promotie van een bepaald idee of ideaal. Je kunt dan denken aan organisaties als het Wereld Natuur Fonds (WNF), Amnesty International, Unicef en Greenpeace.