Decanaat havo en vwo

 

Decaan:             Annelien Fikkers

Locatie:             B1.27

Contact:            afikkers@parcivalcollege.nl

 

In klas 9 wordt het profielkeuzetraject opgestart. Middels voorlichtingen en testen worden de leerlingen begeleid richting het maken van een profielkeuze waarmee gestart wordt in 10VWO of 10HAVO. De leerlingen ontvangen ook een adviesbrief van de decaan met betrekking tot het kiezen van het juiste profiel.

In klas 10 t/m 12 staat de oriëntatie op de vervolgopleiding centraal. Er worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, zoals een speeddate met oud-leerlingen, HBO-instellingen en universiteiten worden uitgenodigd en leerlingen worden gestimuleerd om naar open dagen en meeloopdagen te gaan. In klas 12 hebben alle leerlingen een gesprek met de decaan over hun toekomstplannen.

De decaan houdt de leerlingen op de hoogte van open dagen, meeloopdagen en andere relevante zaken ten aanzien van opleidingen in het HBO en op de universiteit door middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn hieronder te vinden bij de documenten.

Documenten klas 9

 

Documenten klas 10

 

Nieuwsbrieven

 

 

Stages

Om kennis te maken met verschillende facetten uit de maatschappij gaan leerlingen van klas 9, 10 en 11 jaarlijks een week (enkele klassen meerdere weken) op stage. In de stages maken ze kennis met de praktijk van het dagelijks werk. Het is daarom een ‘blik vooruit’, maar tegelijkertijd moeten leerlingen leren om zich te handhaven in een andere omgeving.
De stage wordt afgerond met een stageverslag waarin de werkplek en stage-ervaringen worden beschreven. Ook is er na de stage een presentatie in de mentorklas, om leerervaringen met elkaar te delen. In de 9e klas beginnen leerlingen met een winkelstage, die vooral praktisch is. In de 10e klas lopen leerlingen een maatschappelijke stage. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld meehelpen op een school of bij een kinderboerderij of vrijwilligerswerk doen met ouderen. De stage in klas 11 is gericht op de persoonlijke ontwikkeling. De leerling gaat stage lopen bij een organisatie die te maken heeft met de toekomst, dus met de vervolgopleiding die een leerling wil gaan doen of met het beroep dat hij/zij later zou willen uitoefenen.

 

De stage in klas 9: winkelstage
In klas 9 lopen de leerlingen stage bij een winkel. Leerlingen leren een stap naar buiten te zetten en zichzelf te presenteren. Het is de bedoeling dat ze (ongeveer) de volgende werkzaamheden gaan verrichten: producten aanvullen in de winkel, met klanten en collega’s omgaan en afrekenen met klanten aan de kassa. Hierdoor leren ze hoe het er aan toe gaat in een winkel.

 

Stagedocumenten klas 9

 

De stage in klas 10: maatschappelijke stage
In klas 10 lopen de leerlingen een maatschappelijke stage van twee weken. In deze stage staat de ander centraal. De leerlingen maken kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Hierbij kan het gaan om het dragen van verantwoordelijkheid voor: mensen, dieren, het milieu/de omgeving. Voorbeelden van mogelijke stageplekken zijn een peuterspeelzaal, een school, een bejaardentehuis, een asielzoekerscentrum, een (zorg)boerderij, een goed doel, het buurthuis, een dierenasiel/dierenambulance.

 

Stagedocumenten klas 10

 

De stage in klas 11 

De stage in klas 11 is gericht op de persoonlijke ontwikkeling. De leerling loopt een toekomststage van een week. De leerling gaat stage lopen bij een organisatie die te maken heeft met zijn/haar toekomst, dus met de vervolgopleiding die hij/zij misschien wil gaan doen of met het beroep dat hij/zij later zou willen uitoefenen. Deze stage kan een belangrijke stap zijn in de keuze voor een vervolgopleiding, dus het is belangrijk dat de stage met aandacht wordt uitgezocht.

 

Stagedocumenten klas 10