Decanaat mavo

 

Decaan:             Roos van Goudoever

Spreekuur:           donderdag van 13:00 tot 14:00 uur

Locatie:             B 1.24

Contact:            rvgoudoever@parcivalcollege.nl

 

 

LOB in mavo

LOB valt onder verantwoordelijkheid van de decaan mavo. De mentoren ondersteunen de decaan bij het uitvoeren van de LOB-activiteiten.

 

De keuzetrajecten voor het vakkenpakket

De trajecten die leiden tot de keuze van het vakkenpakket zijn onder te verdelen in het kleine keuzetraject en het grote keuzetraject.


Het kleine keuzetraject

In klas 8 en 9C geven de mavo-leerlingen voor 1 april aan of ze in klas 9 verder willen gaan met nask of geschiedenis. Als wiskunde een te zware last wordt, kunnen ze dit vak ook laten vallen. Zonder wiskunde kan er geen nask worden gekozen.

 

Het grote keuzetraject

In het begin van de negende klas krijgen ouders/verzorgers en leerlingen van 9 mavo voorlichting over de keuzemogelijkheden van het vakkenpakket voor het mavo-examen.

De keuze van het vakkenpakket is soms niet eenvoudig. Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je? Deze vragen helpen bij het kiezen.

Verder maken de leerlingen in januari een interessetest in Peppels en kunnen ze deelnemen aan een voorlichtingsavond over MBO opleidingen in Groningen. Het vakkenpakket wordt voor 1 april gekozen. De keuzevakken gaan in bij de start van klas 10. Per 1 augustus kunnen de vakken niet meer gewisseld worden voor het mavo-examen.  Wat wel kan is dat men, in overleg, een 7e vak laat vallen.

In 9c wordt er gekeken of leerlingen kunnen instromen in 9 mavo. Leerlingen die niet kunnen doorstromen krijgen het advies om een school te zoeken die een vmbo-KB traject aanbiedt.

 

Het portfolio LOB

In de mavo-stroom werken de leerlingen vanaf klas 7 aan reflectieopdrachten. Op deze wijze bouwen ze een doorlopend porfolio LOB op. Vanaf klas 7 schrijven de leerlingen ieder jaar een ontwikkelingsschets. In deze schets beschrijven zij hoe zij hun eigen ontwikkeling zien op dat moment. Hulp hierbij zijn de bijdragen van alle vakdocenten over de ontwikkeling van de leerling. In klas 9 en 10 maken leerlingen ook reflectieopdrachten in Peppels die te maken hebben met hun profielkeuze voor het mavo-examen en met de keuze van hun vervolgopleiding.

 

Het PTA LOB

In klas 9 en 10 is LOB een nieuw vak dat vastgelegd is in het PTA van de leerlingen. Dit PTA maakt onderdeel uit van het schoolexamen. De leerlingen werken verder aan hun digitale loopbaandossier in Peppels. Doel is om tot een keuze te komen van een vakkenpakket en van een vervolgopleiding. Ook de beroepsoriƫnterende stages in klas 9 en 10 zijn onderdeel van het vak LOB.

In klas 10 gaat de decaan gaat met elke leerling en diens ouders in gesprek over zijn/haar vervolgtraject in het MBO of in havo. Elke leerling moet voor 1 april aangemeld zijn bij minimaal 1 MBO-opleiding. Als er een havowens is, moet dat gemeld bij de decaan havo en vwo: daarvoor staat een formulier op de schoolsite.

De decaan houdt de leerlingen en de ouders op de hoogte van relevante zaken ten aanzien van opleidingen in het MBO door middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven staan ook op de schoolsite bij decanaat en stages.

 

 
Documenten

8 mavo en 9c

 

9 mavo

10 mavo