• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Klik hier voor het examenreglement

Klik hier voor het PTA schooljaar 2018-2019

Klik hier voor het PTA schooljaar 2019-2020

Klik hier voor het PTA MAVO3 2020-2021

Klik hier voor het PTA MAVO4 2020-2021

Klik hier voor het PTA HAVO4 2020-2021

Klik hier voor het PTA HAVO5 2020-2021

Klik hier voor het PTA VWO5 2020-2021

Klik hier voor het PTA VWO6 2020-2021

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”