• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

U kunt uw kind vanaf 1 februari aanmelden door middel van het inschrijfformulier.
Formulier volledig en naar waarheid ingevuld?

Dan:
- Digitaal versturen naar aanmelding@parcivalcollege.nl 
óf
- Versturen via de post.

Parcival college
t.a.v. Aanmelding
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Een leerling is aangemeld als het volledig ingevulde inschrijfformulier is ingeleverd en als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Waar vind ik het inschrijfformulier?
Hier vindt u vanaf 1 februari het inschrijfformulier

Wanneer krijg ik verdere informatie?
Rond 1 mei ontvangt u schriftelijk bericht van toelaatbaarheid.
Verdere informatie m.b.t. klassenindeling en mentor, volgt later in het schooljaar.

Al op een middelbare school, en de wens om over te stappen? Wend je tot de zij-instroom: zij-instroom@parcivalcollege.nl of neem telefonisch contact op met Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via 050-5201800 

Klik hier voor het beleid voor de zij-instroom

Samenstelling van de toelatingscommissie
De volgende personen zitten in de toelatingscommissie:

Judith ten Broeke (teamleider)

Hieke Beukema (intern begeleider)

Merel Niemeijer (coördinator toelating)

Vanaf 1 december heeft Merel Niemeijer telefonisch spreekuur. Tijden worden nader bekendgemaakt.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de toelatingscommissie via info@parcivalcollege.nl, of neem contact op met Merel tijdens het telefonisch spreekuur.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”