• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Op dit moment loopt de toelatingsprocedure voor alle geplaatste leerlingen. Wij streven ernaar om iedere geplaatste leerling uiterlijk half mei van bericht over toelaatbaarheid te voorzien. Dit bericht wordt verzonden via de post.


Na half mei nog geen bericht? Geen nood. Dan is de procedure nog niet afgerond. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”