• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

De lessen beginnen om 08.30 uur voor alle leerlingen. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen naar hun lokaal. Wie na de tweede bel, die om 08.30 uur gaat, binnenkomt is te laat en meldt zich bij de conciërge. Dit geldt ook voor het lesbegin na de wisseltijd.

De eindtijden kunnen verschillen. De lestijden staan aangegeven op het lesrooster dat de leerlingen op de eerste schooldag krijgen.

De lestijden zijn als volgt.

08.30 - 09.15 uur periodeles (1e/2e lesuur)

09.15 - 09.30 uur
15 minuten pauze

09.30 - 10.00 uur 3e lesuur
10 minuten pauze

10.10 - 10.40 uur 4e lesuur
10 minuten pauze

10.50 - 11.20 uur 5e lesuur

30 minuten pauze

11.50 - 12.20 uur 6e lesuur
10 minuten pauze

12.30 - 13.00 uur 7e lesuur
10 minuten pauze

13.10 - 13.40 uur 8e lesuurLesuitval en tussenuren

Op de website wordt lesuitval, die tijdig gemeld is, vermeld. Het is raadzaam om zo kort mogelijk voor vertrek van huis de website te bekijken.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”