Loting 2021 – 2022

Aanmeldingen klas 7 2021-2022

Mavo:
Er is overaanmelding binnen deze stroom.

Voor de leerlingen die niet onder ons voorkeursbeleid vallen, maar wel aangemeld zijn met eerste keus, wordt geloot.

Voor de leerlingen die aangemeld zijn met tweede keus, wordt geloot voor de volgorde op de wachtlijst.

Leerlingen die onder ons voorkeursbeleid vallen en eerste keus hebben opgegeven, zijn allemaal plaatsbaar en doen niet mee met de loting.

Havo:
Er is overaanmelding binnen deze stroom.

Alle leerlingen die aangemeld zijn met eerste keus, zijn plaatsbaar.

Voor de leerlingen die aangemeld zijn met tweede keus, wordt geloot voor de volgorde op de wachtlijst.

Leerlingen die onder ons voorkeursbeleid vallen en eerste keus hebben opgegeven, zijn allemaal plaatsbaar en doen niet mee met de loting.

Vwo:
Er is geen overaanmelding binnen deze stroom.

Wij zullen op 25 maart gaan loten onder de volgende groepen:
Mavo eerste keus
Mavo tweede keus (volgorde wachtlijst)
Havo tweede keus
Vwo tweede keus (volgorde plaatsbaarheid)

Let op:
Plaatsbaarheid is wat anders dan toelaatbaarheid.
Bij toelaatbaarheid ontvangt u rond 1 mei bericht van ons.