Lotingsprocedure

Lotingsprocedure

Een eventuele loting vindt plaats op 25 maart 2021. De uitslag staat op DIEZELFDE DAG OP DE SCHOOLWEBSITE.

Er wordt eerst geloot met leerlingen die onze school als 1e keus hebben aangegeven. Daarna wordt er met leerlingen geloot die onze school als 2e keus hebben.

Bij een overaanmelding wordt er een wachtlijst gemaakt.

Van de leerlingen die vóór 15 maart aangemeld zijn, worden eerst de leerlingen geplaatst die onder het voorkeursbeleid vallen. De andere leerlingen worden waar dat nodig is in drie lotingscategorieën verdeeld:

• mavo
• havo
• vwo

Vervolgens worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Een leerling wordt ingeloot als blijkt dat de leerling voorlopig plaatsbaar is. Deze conclusie wordt getrokken op basis van de schriftelijke informatie die is ontvangen. Na de loting worden zo nodig de voorlopig plaatsbare leerlingen uitgenodigd voor een toelatingsgesprek en wordt er telefonisch contact gezocht met de toeleverende basisschool.

Mochten er na deze procedure nog beschikbare plaatsen zijn, dan worden die leerlingen die na 15 maart en vóór 1 april aangemeld zijn, of voor wie niet alle informatie aangeleverd was (OKR en basisschooladvies), op volgorde van aanmelding geplaatst. Dit gebeurt vanaf het moment dat alle informatie compleet is.

Binnen vijf werkdagen ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging dat de aanmelding in goede orde is ontvangen. In de brief van ontvangstbevestiging geeft het Parcival College nadere informatie over de vervolgstappen die leiden tot toelating en plaatsing.