Draaiboek 12e klassers 2018

 

Beste 12e klassers,

 

Misschien heb je er al jaren naar uitgekeken om eindelijk captain te mogen zijn van een Michaelsteam, en heb je je thema al klaarliggen en denk je al precies te weten hoe het allemaal moet gaan lopen. Het kan ook zijn dat je het misschien best wel spannend vindt om een groep van 18 leerlingen aan te sturen, en dan ook nog een thema te bedenken, een strijdlied en een outfit enzo…

 

Met dit draaiboek in handen, en de hulp van Sander en Bart Jan denken wij dat het moet gaan lukken. Dit draaiboek is bedoeld als aanvulling op informatie die je in de gymlessen krijgt. Met de lessen, dit verslag en de hulplijnen (mail van Sander en Bart Jan) willen wij jullie zo goed mogelijk voorbereid op pad sturen om zo het Michaelsfeest voor jullie, maar ook voor alle andere leerlingen tot een groot succes te maken.

Het doel:

Het ultieme doel is om met de groep leerlingen die je krijgt toegewezen een sfeer van saamhorigheid te creëren, waarin je samen het thema dat je/jullie kozen kunnen uitwerken met kleding en strijdlied en al. Daarnaast wil je op de dag zelf zo origineel mogelijk, zo sportief mogelijk met je team elkaar zo ondersteunen, dat iedereen in je team de moed durft te tonen om boven zichzelf uit te stijgen. Als dat lukt, komt het winnen van de activiteiten vanzelf!

There’s no I in ‘team’.

Samen maak je het tot een succes. Maar hoe doe je dat? Samen… Saamhorigheid…

Een goed team geeft elkaar positieve wederzijdse ondersteuning. Ken elkaars kwaliteiten. Ken elkaars valkuilen (waar je niet zo goed in bent). Tijdens een activiteit kun je beter presteren als je de mensen de juiste dingen laat doen. Iemand die goed overziet wat er moet gebeuren, kun je als eerste laten gaan, of juist als laatste. Iemand met veel energie en beweegdrang kun je voorop laten uitproberen. Een denker kun je aandacht geven voordat je de opdracht doet om te kijken wat de beste strategie is om de opdracht uit te voeren. Zo kan echt iedereen wel een goede bijdrage leveren aan het team. Zelfs als er iemand geblesseerd is kan die nog meekijken en aanwijzingen geven of overzicht houden. Allemaal aan boord!

‘Forging a team!’

Het gezegde geeft het al aan. Smeden doe je met ijzer, en ijzer smeed je als het heet is, met kracht, een heel scherp waarnemingsvermogen en precisie. IJzer is een weerbarstig materiaal om mee te werken. Mensen kunnen net zo zijn. Het vraagt wilskracht van je om er iets van te maken, een scherpe blik om te zien wat er speelt in je groep, of bij een van je teamleden. Het team vraagt om jouw besluitvaardigheid. Ze willen van jou graag horen welke richting het precies op gaat.

 

 

 

Bedenk dus voordat je bijeenkomt wat je wil gaan doen. Sta open voor ideeën van anderen die positief willen bijdragen, maar houd zelf het initiatief (samen met je co-captains (12e en 11e klas). Neem ook als captains het uiteindelijke besluit in elk overleg. Dat kan democratisch door middel van stemmen, maar je hebt ook het recht om uit alles wat er gezegd is zelf een wijs besluit te nemen en dat vast te stellen. Jij bent immers verantwoordelijk voor je team.

 

Een voorstel voor de komende bijeenkomsten:

 

19 september:

 • Absentie opnemen. Wie mis je in je team? Let op! Wijzigingen van team kunnen alleen als ze zijn goedgekeurd door Ymke, en alleen in hele speciale gevallen (medisch/psychisch/sociaal)! Als je van haar van tevoren niets hebt gehoord van Ymke over de wijziging, dan is er geen wijziging.
 • Welkom heten. Stel jezelf en je medecaptain+co-captains voor. Ga ook even bij elkaar staan als je dat doet. Laat zien dat jullie al een team zijn.
 • Leg uit met welk doel je bijeenkomt en wat het ultieme doel van het team is (zie hierboven, maar dan in eigen woorden uitgelegd). Als mensen samen een doel hebben krijg je makkelijker de neuzen dezelfde kant op.
 • Breek het ijs. Doe een kennismakingsactiviteit, bijvoorbeeld:
  • Krantjemep
  • wc-rol uitdelen voor ‘de reis’ (elk velletje dat iemand pakt betekent dat hij/zij iets over zichzelf moet vertellen)
  • Amerikaans liften (klap op schoot, klap in je handen, linkerduim over linkerschouder (eigen naam), rechterduim over rechterschouder (naam van ander in de groep)).
  • Met 18 mensen, max. 10 voeten, 4 handen en 8 knieën op de vloer bijv.
 • Maak afspraken over jullie thema. De uitvoering hiervan hoeft niet in vergadertijd. Zoveel tijd heb je niet. Zorg dat je bij elk groepje een vinger aan de pols houdt. In andere woorden: zet je 11e klassers in als voorzitter van deze groepjes, of houd zelf contact met hen.
  • Beslis het thema. En bedenk hoe je dit gaat beslissen.
  • Wie bedenken het strijdlied (wie zijn daar goed in)
  • Wie bedenken hoe de kostuums eruit komen te zien
  • Wie houden zich bezig met de presentatie (1 minuut!)
 • Spreek af hoe je contact houdt met elkaar. Een app-groep? Of Facebookgroep? E-mail? Wat is handig voor jullie team? Maak vooraf een keuze
 • Absentie doorgeven aan Henk, Ymke, Gert, Paul of een andere LO-docent die langskomt voor absentiebriefjes.
 • Thema’s doorgeven op je absentiebriefje. Wij verklappen niets aan andere teams. We willen wel mee kunnen denken, en ja! Er is een beetje controle/censuur. Maak zelf een inschatting welk thema kan en welke niet. Jullie zijn die dag voor jullie deel het uithangbord van onze school.
 • Laat het lokaal zo achter als dat je het aantrof alsjeblieft.

 

 

 

26 september:

 • Absentie opnemen. Wie mis je in je team?
 • Vragenrondje: Hoe staat het met de voorbereiding van (kan ook iedereen aan het werk zetten en langslopen om al werkend mee te kijken en mee te denken.):
  • Strijdlied
  • Kostuums
  • Presentatie
 • Wat is er nodig in de groep om verder te komen? Lopen er groepjes vast? Hoe kan dat? Vraag ze.
 • Wie hebben moeite om mee te komen? Na 2 keer heb je daar een aardig beeld van. Bespreek dit met Bart Jan of Sander. Misschien hebben klasgenoten ook wel goede tips.
 • Controleer: lopen de communicatielijnen goed? Heeft iedereen contact met elkaar? Hebben de groepjes onderling ook goed contact met elkaar?
 • Absentie doorgeven aan Henk, Ymke, Gert, Paul of een andere LO-docent die langskomt voor absentiebriefjes.
 • Laat het lokaal zo achter als dat je het aantrof alsjeblieft.

 

03 oktober:

 • Absentie opnemen. Wie mis je in je team?
 • De laatste bijeenkomst (als je zelf geen andere afspraken maakt met je team). Motiveer je team! Herinner ze aan jullie gezamenlijke doel! Bewonder de inzet van iedereen die op zijn of haar kwaliteit zich laat zien.
 • Oefen de presentatie. Oefen het strijdlied! (1 minuut per team tijdens de presentatie)
 • Bespreek de Michaelsdag en het speelschema.
  • Laat weten wat ongeveer de route is over het terrein.
  • Welke opdracht eerst? Welke laatst?
  • Hoe laat aanwezig? En waar?
  • Hoe ga je samen naar de Hoornseplas?
  • Denk aan de 7e Hoe neem je die mee? Hebben zij genoeg vertrouwen om met de info die je geeft volledig verkleed aan te komen? Geef ze een goede steun in de rug! Waardeer ze voor hun enthousiasme, en onderken hun zenuwachtigheid.
 • Bespreek met je hele team de afspraken van het feest (zie verderop).
 • Absentie doorgeven aan Henk, Ymke, Gert, Paul of een andere LO-docent die langskomt voor absentiebriefjes.
 • Laat het lokaal zo achter als dat je het aantrof alsjeblieft.

 

Tips en trucs bij een thema/strijdlied/outfit

Kies je thema zorgvuldig! Het is mooi als het een actueel thema is. Wat is hot op dit moment? Een sterk thema is een thema waarin iedereen zich kan inleven. Waarmee iedereen zich wil identificeren. Een sterk thema kan aanzetten tot nadenken, kan best een pittig thema zijn, maar altijd met respect voor alle bezielde mensen, dieren, planten, rustende stenen enzovoorts :P Gebruik humor, ironie, een vleugje sarcasme, of cynisme… Je mag best tegen heilige huisjes aanschoppen, maar doe het met een knipoog en respect!

 

Een Stevig strijdlied is de nieuwe korte yell!!! Houd het kort en bondig, maar een goed doordachte spreuk of lied (nog beter) die aansluit bij je thema is beter dan: “yell yell yell, wij winnen wel!!! WOEEEHEEEEEE!!!” Wie zijn in je teams de troubadours die liederen kunnen schrijven? Niets beter dan een verlicht of romantisch dichtstuk!

Welke afspraken zijn er?

 • Houd het veilig voor iedereen. Zowel fysiek als sociaal!!!
 • Meld je aan met je team zodra je compleet bent.
 • Meld je na afloop af met je hele!!! Team!
 • Na afloop helpt je team opruimen bij het laatste onderdeel dat je hebt gedaan. Dan zijn er zo’n 70 mensen per opdracht die dat opruimen. Zo gepiept.
  • Afval in de zakken, vieze materialen apart. Schone materialen apart. Etenswaren apart.
 • Rokers in je team? Ben je zelf roker? Roken is alleen toegestaan op de vuurplaats bij de vuurtonnen! Nergens anders! Ja, het is openbaar terrein, en ja, het is tijdens een schoolactiviteit. Die laatste weegt zwaarder.
 • Wij reserveren geen extra bussen/treinen oid. Kom alsjeblieft op de fiets, lopend of met de auto.
 • Volg het dagschema zo stipt mogelijk. We kunnen niet met een toeter het hele veld overblazen. Overleg in team wie er goed is met het bijhouden van tijden en vraag of diegene de tijd in de gaten wil houden. Vertrek op tijd naar een volgend onderdeel! Bekijk van tevoren of je ver moet lopen of dat het dichtbij is. De verste opdrachten liggen 5 minuten lopen bij elkaar vandaan.
 • Maak met je team afspraken over het bewaren en/of vervoeren van fietssleutels en andere hoogst noodzakelijke waardevolle spullen. Neem zo weinig mogelijk mee! Geen Muziekdragers of telefoons!
 • Er zijn vast nog heel veel afspraken te noemen, zoals de schoolregels bijvoorbeeld. Met gezond verstand kom je een heel eind J

 

Praktische aanvullende informatie

Jullie worden als teamcaptains ook gevraagd om absenten bij te houden. Elke vergadering, en op de Michaelsdag.

Op 6 oktober verzamel je je complete team en bij de presentaties is een jurylid aanwezig of een docent die jullie absentie opneemt. Let op!! Je start alleen in de indeling zoals die is gepubliceerd!!!

 

Het is niet mogelijk voor leerlingen om van team te wisselen. We vinden het belangrijk dat we juist met dit soort schoolevenementen andere mensen leren kennen en zo de gezamenlijkheid in school vergroten. Je mag niet starten met een gewijzigde teamsamenstelling.

 

Bespreek met je team hoe je naar het terrein komt. Vermijd het openbaar vervoer. We rekenen erop dat jullie met de fiets of lopend komen, en hebben daarom geen extra treinen en bussen geregeld!!! 

Kleed je om voordat je naar het terrein komt! Er is op het terrein weinig tot geen ruimte om je uitgebreid op de doffen! Naderhand kun je je afspoelen in de Hoornseplas en kun je achter een heg ofzo even droge kleren aantrekken. Toiletten zijn er wel, maar niet genoeg voor iedereen om je daarin tegelijk om te kleden. 

 

De blauwe kratten zijn ook dit jaar weer jullie lunchpakket. Van tevoren kun je er je eten en drinken in doen, als je dat voor de pauzes wil bewaren. Zorg ook dat je tijdens de activiteiten iets van eten en drinken bij je hebt! We willen jullie nadrukkelijk vragen de blauwe kratten na het vullen afgesloten te laten staan. Er is door docenten vrijwel continu toezicht op de kratten, maar stop er geen waardevolle spullen in!

 

Tijdens de dag zelf zul je de route volgen die van tevoren in een schema wordt aangegeven. Voor elke activiteit is 20 minuten ingepland (inclusief uitleg en lopen). Hier en daar zul je misschien toch even moeten wachten op een team dat voor je aan de gang is. Geef ze alsjeblieft de ruimte en de tijd, zoals jij ook graag wilt dat je de tijd en ruimte krijgt om alle mooie activiteiten op een sportieve manier te beleven. 

 

Strijden op meerdere vlakken:

Originaliteit. Een vakkundige jury beoordeelt de presentaties en alles waar jullie creatief in zijn. Daarnaast wordt sportiviteit ook beloond. Hoe we dit gaan meten wordt nog bekend gemaakt. Alle opdrachten die je deze dag krijgt dragen bij aan jullie score op een of meerdere hierboven benoemde vlakken. 

 

Tijdens de dag ben je actief bezig! zorg voor voldoende eten, drinken en warme kleding voor een lange, actieve dag!!!

 • De momenten voor ontmoetingen met je team: 19 sept, 26 sept en 03 oktober, 0945u.
 • Lokaal en teamindeling volgt via de website en de aanplakborden in de gebouwen.

 

Natuurlijk maken we er met zijn allen een mooie dag van!

Heb je toch nog vragen, dan mail je gerust afilius@parcivalcollege.nl bjfilius@parcivalcollege.nl

 

 

Dagindeling voor leerlingen:

 

Tijd Activiteit Aandachtspunt
09:00 Terrein open,  
09:30 Presentaties Max 1 min./team
10:00 Start de strijd! Ronde 1
10:20   Ronde 2
10:40   Ronde 3
11:00   Ronde 4
11:20 Pauze  
11:40 Herstart Ronde 5
12:00   Ronde 6
12:20   Ronde 7
12:40   Ronde 8
13:00   Ronde 9
13:20 Pauze  
14:00 Herstart Ronde 10
14:20   Ronde 11
14:40   Ronde 12
15:00 Opruimen.  
16:00 Teams afmelden  

 

Bijlagen:

 

Plattegrond

Indeling presentatievelden en startlocaties

Speelschema

 

In verband met de late start van het jaar en de kampen van de 7e en 9e klassen kan het zijn dat sommige bijlagen later volgen. Je krijgt ze dan in de gymles uitgedeeld en uitgelegd.