De C-stroom in de bovenbouw

De C-stroom is een vorm van vrijeschool onderwijs met een ander accent. Sinds het schooljaar 2005-2006 werken we met deze stroom, ontstaan vanuit een sterke vraag binnen onze school en de toeleverende vrijescholen voor basisonderwijs. Leerlingen met een advies voor voortgezet vrijeschool onderwijs en minimaal advies mavo (vmbo TL), komen in aanmerking voor deze richting. De stroom is speciaal ingericht voor leerlingen die leren vanuit het doen, vanuit het werken en ervaren. Het gaat om leerlingen die de werkelijkheid en de leerstof op een concrete manier ervaren om tot leren te komen. De samenhang van de vakken en het werken vanuit het grotere verband maken het de leerlingen mogelijk de leerstof te verinnerlijken. We hebben een 7e, 8e en 9e klas in de C-stroom. We hebben gekozen voor kleine klassen om de leerlingen te kunnen bieden wat ze nodig hebben en in te kunnen gaan op individuele ontwikkelingsvragen. De leerlingen kunnen na de 9e klas doorstromen naar de 9e mavo, waar ze met leerlingen uit andere klassen hun schooltijd zullen afsluiten met een eindgetuigschrift en een mavo diploma.