De leerroute havo

De leerroute havo kan op onze school in zes of in vijf jaar worden doorlopen. De vijfjarige havo is te realiseren door de tiende klas over te slaan. Met de zesjarige havo-opleiding doen we meer recht aan de gewenste ontwikkeling van de leerlingen en creëren we ruimte voor ontwikkelingsgericht vrijeschool onderwijs en een geleidelijke opbouw van studievaardigheden. Een ander voordeel van een extra jaar is dat laatbloeiers meer tijd hebben om te rijpen.