De leerroute mavo

De leerroute mavo is een leerroute met een vrijeschoolverklaring en met een mavo-diploma. Vanaf schooljaar 2012-13 hanteren wij het begrip mavo in plaats van vmbo-tl. Na de mavo is er de mogelijkheid om afhankelijk van resultaat en inzet, door te stromen naar de havo. De leerlingen met havo of vwo mogelijkheden blijven in principe t/m klas 12 op de vrijeschool. Dat heeft enkele belangrijke consequenties.