Aannameprocedure

Elk jaar komen er uit Friesland, Groningen en Drenthe nieuwe leerlingen naar onze school. Er zijn leerlingen die al op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs hebben gezeten (bijvoorbeeld in Leeuwarden, Groningen, Emmen, Assen, Meppel) en die het schoolsysteem kennen. Veel andere leerlingen komen van een reguliere basisschool. Wij zijn een groeiende school met een beperkte capaciteit. Wij zijn een school voor mavo, havo en vwo. Leerlingen zitten in onze brugklas, de zevende klas, in een dakpan groep. De meest recente informatie over onze toelatingsprocedure vindt u elders op deze website.

Rapport, ontwikkelingsschets en getuigschrift

Viermaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee.
Datgene wat we bij de vakken hebben gezien en getoetst, komt in het rapport (en in de hogere klassen op de cijferlijst) te staan. We maken onderscheid in werkhouding, resultaten praktisch en resultaten theoretisch. Zo nodig zijn de beoordelingen kort toegelicht. Lees meer

Keuzebegeleiding, de decanen

In de negende klas krijgen ouders/verzorgers en leerlingen voor het eerst te maken met de voorlichting over de leerroutes en het keuzeproces. Voor de mavo en C-stroom leerlingen is het belangrijk dat gekeken wordt naar een passende afsluiting van de vrijeschool en een goede instap in het mbo. Daarvoor zorgen de mentor, de leerlijncoördinator afdelingsleider en vooral ook de decaan. Lees meer

Examen

Sinds 2001 worden op het Parcival College de examens ivo – mavo (gelijkwaardig aan vmbo-tl), havo en vwo afgenomen. Vanaf 2014-2015 wordt ook het reguliere mavo examen afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met alles wat ze meenemen een bij hen passende plaats in onze maatschappij gaan zoeken. Daarbij horen ook een diploma en een portfolio.

In de afgelopen jaren lagen onze slaagpercentages net boven het landelijk gemiddelde. De meest recente cijfers staan op Scholen op de kaart