Informatie aanmelding schooljaar 2021-2022

Medio november volgt informatie over de aanmeldprocedure voor het schooljaar 2021-2022. Wij vragen u om uw geduld. Houd de website in de gaten.

 

Zij-instroom
Schooljaar 2020-2021

Zij-instroom betreft instroom van leerlingen die al op een middelbare school zitten en de wens hebben om over te stappen naar het Parcival college.  
Er is een wachtlijst voor zij-instroom. 
Instroom is uitsluitend mogelijk in de eerste week na de zomervakantie en de eerste week na de kerstvakantie.   

 

Voor informatie over zij-instroom klas 7-11 (dus aanmeldingen voor het huidige brugklasjaar en de hogere klassen) kunt u contact opnemen met:
Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via  050-5201800  of via zij-instroom@parcivalcollege.nl 

 

Hoe kan ik mijn kind tussentijds aanmelden?
Ouders sturen een e-mail naar zij-instroom@parcivalcollege.nl 
met het verzoek om informatie, of ouders nemen contact op tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend.

Indien van toepassing krijgt u vervolgens het aanmeldformulier zijinstroom toegestuurd. U vult dit in en u stuurt dit naar:
Administratie Parcival College
t.a.v. aanmelding
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Als er plek is, volgt er een gesprek met ouders en de leerling. Er vindt een overleg met de huidige school plaats. In geval van plaatsing kan besloten worden dat een leerling een proeftijd heeft.