• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Welkom!

Zit je op de basisschool en wil je meer weten over de aanmelding? Bent u ouder van een kind op de basisschool en wilt u meer informatie over de aanmelding, toelatingsprocedure en de beschikbare plaatsen? Bekijk het keuzemenu hiernaast voor meer informatie.

Al op een middelbare school, en de wens om over te stappen? Ga verder

Na het lezen van de informatie nog vragen over aanmelding, toelating, open dagen of iets wat daarmee annex is? Mail naar info@parcivalcollege.nl

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”