Aannameprocedure

Elk jaar komen er uit Friesland, Groningen en Drenthe nieuwe leerlingen naar onze school. Er zijn leerlingen die al op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs hebben gezeten (bijvoorbeeld in Leeuwarden, Groningen, Emmen, Assen, Meppel) en die het schoolsysteem kennen. Veel andere leerlingen komen van een reguliere basisschool. Wij zijn een groeiende school met een beperkte capaciteit. Wij zijn een school voor mavo, havo en vwo. Leerlingen zitten in onze brugklas, de zevende klas, in een dakpan groep. 

Rapport, ontwikkelingsschets en getuigschrift

Viermaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee.
Datgene wat we bij de vakken hebben gezien en getoetst, komt in het rapport (en in de hogere klassen op de cijferlijst) te staan. We maken onderscheid in werkhouding, resultaten praktisch en resultaten theoretisch. Zo nodig zijn de beoordelingen kort toegelicht. Lees meer

Keuzebegeleiding, de decanen

In de negende klas krijgen ouders/verzorgers en leerlingen voor het eerst te maken met de voorlichting over de leerroutes en het keuzeproces. Voor de mavo en kunst-ambachtsstroom leerlingen is het belangrijk dat gekeken wordt naar een passende afsluiting van de vrijeschool en een goede instap in het mbo. Daarvoor zorgen de mentor, de teamleider en vooral ook de decaan. 

Er zijn op school twee decanen: een voor mavo en de kunst-ambachtsstroom en een decaan voor havo en vwo. Zij geven de oriƫntatie op studie en beroep vorm voor klas 9 t/m 12.

De keuze van het vakkenpakket is soms niet eenvoudig. Het kan belangrijk zijn te kiezen wat je goed kunt, maar sommigen willen juist vakken volgen waar ze (nog) niet zo goed in zijn of die ze nodig hebben voor later. En velen weten het nog niet goed.

Juist daarvoor is de decaan. In gesprekken met de decaan kun je meer zicht krijgen op de mogelijkheden in het algemeen en op jouw mogelijkheden in het bijzonder. Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je? De decanen komen in de klassen, maar zijn ook op afspraak en tijdens hun spreekuur bereikbaar.

Examen

De meest recente slagingspercentages staan op Scholen op de kaart