Onze school

Hier vindt u informatie over het profiel van het Parcival College als vrijeschool. Wat is de onderwijsvisie van het Parcival College? Wat onderscheidt een vrijeschool van een reguliere school? En waar komt de naam Parcival College vandaan? Het antwoord op deze vragen kunt u hier vinden. Verder vindt u hier informatie over de school als organisatie, over leerlingenzorg, de medezeggenschapsraad en over vacatures.

 

 

– TOA voor biologie, natuurkunde en scheikunde 0,8 – 1,0 fte
   reactie voor 19 juni, gesprekken waarschijnlijk op 26 juni 
   Vacature TOA 2018

 

Zie ook onze vacatures op Meesterbaan.nl

mailadres: vacature@parcivalcollege.nl

onder vermelding van het vak Duits/wiskunde/aardrijkskunde

 

 

 

Bijlagen