Onze school

Hier vindt u informatie over het profiel van het Parcival College als vrijeschool. Wat is de onderwijsvisie van het Parcival College? Wat onderscheidt een vrijeschool van een reguliere school? En waar komt de naam Parcival College vandaan? Het antwoord op deze vragen kunt u hier vinden. Verder vindt u hier informatie over de school als organisatie, over leerlingenzorg, de medezeggenschapsraad en over vacatures.

 

VSNON zoekt per 1 september 2018 een daadkrachtige en verbindende bestuurder die in staat is om de integrale verantwoordelijkheid te dragen en die de scholen binnen de Stichting regionaal stevig weet te positioneren.
http://www.vsnon.nl/vacatures/17/bestuurder.html

 

– Docent Duits 1e graad 0,3-0,6 fte
   reacties voor 13 april, gesprekken op 18 april

– Docent wiskunde 1e en of 2e graad 0,8-1,0 fte
   reageren tot 13 april, gesprekken op 19 april

– Docent aardrijkskunde 1e graad 0,5-0,7 fte
   reageren tot en met 19 april, gesprekken op 25 april

Zie ook onze vacatures op Meesterbaan.nl

mailadres: vacature@parcivalcollege.nl

onder vermelding van het vak Duits/wiskunde/aardrijkskunde