Gert Adema docent biologie, mentor klas 8a gadema@parcivalcollege.nl
Jet Akkerman docent tekenen jakkerman@parcivalcollege.nl
Nelly Andela docent scheikunde nandela@parcivalcollege.nl
Linet Aten docent metaal, bhv laten@parcivalcollege.nl
Herman Bartelds docent kunst, bhv, mentor klas 9k hbartelds@parcivalcollege.nl
Anne Behrendt docent Duits, mentor klas 9q abehrendt@parcivalcollege.nl
Yasmine Bernard docent Frans, examencoördinator ybernard@parcivalcollege.nl
Hieke Beukema intern begeleider hbeukema@parcivalcollege.nl
Thomas van Bezouw docent lichamelijke opvoeding, bhv, mentor klas 7k tvbezouw@parcivalcollege.nl
Jochem de Bont coördinator klas 7-8, docent Nederlands jbont@parcivalcollege.nl
Gera Bosch docent beeldende kunst en vormgeving, mentor klas 9k, stagecoördinator gbosch@parcivalcollege.nl
Maeike Bosma ondersteuningscoördinator en zij-instroom klas 9-12, docent Nederlands, mentor klas 10s mbosma@parcivalcollege.nl
Selim Boukhris docent muziek sboukhris@parcivalcollege.nl
Wenda Bouma leerlingenadministratie wbouma@parcivalcollege.nl
Marjolein Brasem docent aardrijkskunde, mentor klas 9c mbrasem@parcivalcollege.nl
Judith ten Broeke coördinator mavo, docent Nederlands jtbroeke@parcivalcollege.nl
Corine Bulten docent wiskunde en economie cbulten@parcivalcollege.nl
Sanne-Roos Buurke docent beweging/dans/toneel sbuurke@parcivalcollege.nl
Margriet Cramer docent wiskunde, mentor klas 11q mcramer@parcivalcollege.nl
Yuri van Dinteren docent natuurkunde, mentor klas 10d yvdinteren@parcivalcollege.nl
Saskia Doekes docent euritmie, mentor klas 9q sdoekes@parcivalcollege.nl
Eva Donker docent Duits, mentor klas 9l edonker@parcivalcollege.nl
Paul van Dijk conciërge pvdijk@parcivalcollege.nl
Yolanda Eikema afdelingsleider klas 9, 10, 11 en 12, bhv, mentor klas 9b yeikema@parcivalcollege.nl
Eveline Engelen docent tekenen, mentor klas 8l eengelen@parcivalcollege.nl
Annelien Fikkers decaan en stagecoördinator havo/vwo, docent Nederlands, mentor klas 12l afikkers@parcivalcollege.nl
Alwin Filius docent lichamelijke opvoeding, mentor klas 10t afilius@parcivalcollege.nl
Bart Jan Filius docent lichamelijke opvoeding, mentor 10a bjfilius@parcivalcollege.nl
Birgit Fonville kunstzinnig therapeut bfonville@parcivalcollege.nl
Helen du Fossé docent Frans, huiswerkklas, mentor klas 7l hfosse@parcivalcollege.nl
Andy Fox onderwijsassistent toneel afox@parcivalcollege.nl
Bernadette Geradts docent Engels bgeradts@parcivalcollege.nl
Gerrit de Goede docent wiskunde gdegoede@parcivalcollege.nl
Roos van Goudoever decaan en stagecoördinator mavo, docent Frans rvgoudoever@parcivalcollege.nl
Ymke van Gurp docent lichamelijke opvoeding, mentor 8q yvangurp@parcivalcollege.nl
Marc Hanneman docent Duits, mentor klas 10s mhannemann@parcivalcollege.nl
Japke Hartog docent muziek, mentor klas 11l jhartog@parcivalcollege.nl
Susanne Hartwig docent Duits, vertrouwenspersoon,
mentor klas 10l
shartwig@parcivalcollege.nl
Rolf Hiemstra docent kunst beeldend, verzuimcoördinator, coördinator C-stroom, bhv rhiemstra@parcivalcollege.nl
Selmar van Hinte docent beweging, mentor klas 8d svanhinte@parcivalcollege.nl
Sander van Hove docent lichamelijke opvoeding svanhove@parcivalcollege.nl
Pien Huininga docent Engels, mentor klas 7c phuininga@parcivalcollege.nl
Lotte Jansen docent textiel, mentor klas 8b ljansen@parcivalcollege.nl
Jelly de Jong docent biologie, mentor klas 11q jdejong@parcivalcollege.nl
Dorret Klaver onderwijsassistent C-stroom, bhv dklaver@parcivalcollege.nl
Jeantal Koekoek docent wiskunde jkoekoek@parcivalcollege.nl
Greetje van der Kooi afdelingsleider onderwijsondersteunend personeel gvdkooi@parcivalcollege.nl
Baukje Koolhaas docent Nederlands, mentor klas 10d bkoolhaas@parcivalcollege.nl
Grietje Koops docent beweging gkoops@parcivalcollege.nl
Dirk Koster systeem- en netwerkbeheerder, webmaster dkoster@parcivalcollege.nl
Sabine Kuhl docent Duits skuhl@parcivalcollege.nl
Anne-Marie Lacombe docent Frans alacombe@parcivalcollege.nl
Sigrid Leeuwerik docent Nederlands sleeuwerik@parcivalcollege.nl
Frank Lefeber docent wiskunde flefeber@parcivalcollege.nl
Jolanda Lichthart docent Engels jlichthart@parcivalcollege.nl
Tineke Lindeman docent Engels, mentor klas 10k tlindeman@parcivalcollege.nl
Annemieke Ludolphij kantine beheer en klassenassistente aludolphij@parcivalcollege.nl
Elke Maasbommel docent Engels, mentor klas 9s emaasbommel@parcivalcollege.nl
Ton Martens docent natuurkunde, mentor klas 9l tmartens@parcivalcollege.nl
Dieuwerke Meerlo docent Engels dmeerlo@parcivalcollege.nl
Harmen Meesterberends docent Nederlands,mentor klas 7b hmeesterberends@parcivalcollege.nl
Marcel Moes docent Nederlands mmoes@parcivalcollege.nl
Sybren Nauta docent economie, mentor klas 11s snauta@parcivalcollege.nl
Merel Niemeijer docent Nederlands, mentor klas 8k mniemeijer@parcivalcollege.nl
Leanne Nobel docent Nederlands lnobel@parcivalcollege.nl
Daniël Paalvast docent biologie, mentor klas 10l dpaalvast@parcivalcollege.nl
Bram Renken docent geschiedenis, onderwijsassistent voor de kunst en ambtsvakken, bhv brenken@parcivalcollege.nl
Jan Renken technisch onderwijsassistent jrenken@parcivalcollege.nl
Nina Rouwendal docent Frans en Nederlands, mentor klas 8a nrouwendal@parcivalcollege.nl
Gijs van Rhijn docent muziek gvrhijn@parcivalcollege.nl
Berber de Roos orthopedagoog bderoos@parcivalcollege.nl
Harma Schipper financiële administratie hschipper@parcivalcollege.nl
Brechje Schoen docent kunst (beeldend), mentor klas 8d bschoen@parcivalcollege.nl
Jack Schuurman docent C-stroom, mentor klas 9c jschuurman@parcivalcollege.nl
Bjorn Smits docent C-stroom, bhv, mentor klas 8c bsmits@parcivalcollege.nl
Ynze van der Spek docent wiskunde, mentor klas 8l yvdspek@parcivalcollege.nl
Hanneke van der Steen docent geschiedenis, mentor klas 7q hvdsteen@parcivalcollege.nl
Sophie van der Stok ondersteuningscoördinator en
zij-instroom klas 7-8 en de C-stroom, bhv, mentor klas 7d
svdstok@parcivalcollege.nl
Marcia Stork docent biologie, mentor klas 9b mstork@parcivalcollege.nl
Marga Swart docent wiskunde, mentor klas 7d mswart@parcivalcollege.nl
Arnold Tang docent natuurkunde, mentor klas 9t atang@parcivalcollege.nl
Arjan Textor docent drama/toneel, bhv atextor@parcivalcollege.nl
Constantijn Tilanus docent wiskunde ctilanus@parcivalcollege.nl
Michel Tromp docent geschiedenis, mentor klas 9a mtromp@parcivalcollege.nl
Evelyn Varkevisser docent wiskunde evarkevisser@parcivalcollege.nl
Annet Veenstra docent Engels, mentor klas 12s aveenstra@parcivalcollege.nl
Martje van Velzen docent economie, mentor klas 11k mvanvelzen@parcivalcollege.nl
Annelies Vermue docent aardrijkskunde, mentor klas 12k avermue@parcivalcollege.nl
Natasja Viel docent wiskunde, rekenspecialist, mentor klas 10a nviel@parcivalcollege.nl
Ans van de Vlekkert docent kunst avdvlekkert@parcivalcollege.nl
Willem de Vletter docent biologie, coördinator havo/vwo wvletter@parcivalcollege.nl
Jos van Vliet docent scheikunde, mentor klas 12k jvvliet@parcivalcollege.nl
Peter Vos ondersteunend medewerker pvos@parcivalcollege.nl
Renée Vos docent textiel rvos@parcivalcollege.nl
Eva Vrieze docent maatschappijleer evrieze@parcivalcollege.nl
Jan Erik Wedholm docent kunst beeldend, mentor klas 11k jewedholm@parcivalcollege.nl
Johan van der Werf docent geschiedenis, mentor klas 11t jvdwerf@parcivalcollege.nl
Lara van Wijk managementassistent, bhv lvanwijk@parcivalcollege.nl
Wiebe van Wijk docent hout, bhv, mentor klas 7a wvwijk@parcivalcollege.nl
Gert Wiltjer conciërge, bhv, ehbo gwiltjer@parcivalcollege.nl
Dick de Wit systeem- en netwerkbeheerder, roostermaker, applicatiebeheerder
Magister, bhv
dgdewit@parcivalcollege.nl
Ton Wijnbergen rector twijnbergen@parcivalcollege.nl
Henk van der Wolde conciërge, bhv hvdwolde@parcivalcollege.nl
Marijn Yedema docent aardrijkskunde myedema@parcivalcollege.nl
John Zantinge conciërge jzantinge@parcivalcollege.nl