Gert Adema docent biologie gadema@parcivalcollege.nl
Jet Akkerman docent tekenen, mentor klas 10Q jakkerman@parcivalcollege.nl
Nelly Andela docent scheikunde nandela@parcivalcollege.nl
Chantal Anderson docent Engels canderson@parcivalcollege.nl
Linet Aten docent metaal, bhv, mentor klas 10Q laten@parcivalcollege.nl
Herman Bartelds docent kunst, bhv hbartelds@parcivalcollege.nl
Jannes ter Beek docent economie, mentor klas 10K jterbeek@parcivalcollege.nl
Anne Behrendt docent Duits, mentor klas 10A abehrendt@parcivalcollege.nl
Yasmine Bernard docent Frans, examencoördinator ybernard@parcivalcollege.nl
Hieke Beukema intern begeleider hbeukema@parcivalcollege.nl
Thomas van Bezouw docent lichamelijke opvoeding, bhv, mentor 8D tvbezouw@parcivalcollege.nl
Jochem de Bont teamleider klas 11 en 12, docent Nederlands, BHV jbont@parcivalcollege.nl
Gera Bosch docent beeldende kunst en vormgeving, mentor klas 12K gbosch@parcivalcollege.nl
Maeike Bosma ondersteuningscoördinator, docent Nederlands mbosma@parcivalcollege.nl
Wenda Bouma leerlingenadministratie wbouma@parcivalcollege.nl
Marjolein Brasem docent aardrijkskunde, mentor klas 9C mbrasem@parcivalcollege.nl
Sophie Breukelman docent Duits sbreukelman@parcivalcollege.nl
Judith ten Broeke teamleider klas 10, docent Nederlands, BHV jtbroeke@parcivalcollege.nl
Corine Bulten docent wiskunde cbulten@parcivalcollege.nl
Sanne-Roos Buurke docent beweging/dans/toneel, mentor klas 7K sbuurke@parcivalcollege.nl
Margriet Cramer docent wiskunde, mentor 9T mcramer@parcivalcollege.nl
Reina Dallinga personeelsmedewerker rdallinga@parcivalcollege.nl
Saskia Doekes docent euritmie, mentor klas 7L sdoekes@parcivalcollege.nl
Paul van Dijk conciërge, BHV pvdijk@parcivalcollege.nl
Yolanda Eikema teamleider klas 7 en 8, bhv yeikema@parcivalcollege.nl
Wojtek Eijsink docent aardrijkskunde, mentor 9S weijsink@parcivalcollege.nl
Eveline Engelen docent tekenen, mentor 7D eengelen@parcivalcollege.nl
Annelien Fikkers decaan en stagecoördinator havo/vwo, docent Nederlands afikkers@parcivalcollege.nl
Bart Jan Filius docent lichamelijke opvoeding, mentor 9A bjfilius@parcivalcollege.nl
Birgit Fonville kunstzinnig therapeut bfonville@parcivalcollege.nl
Helen du Fossé docent Frans, huiswerkklas, mentor 8K hfosse@parcivalcollege.nl
Andy Fox onderwijsassistent toneel, BHV afox@parcivalcollege.nl
Junior de Fretes docent muziek, mentor klas 7B jdefretes@parcivalcollege.nl
Bernadette Geradts docent Engels bgeradts@parcivalcollege.nl
Aagje Goede docent lichamelijke opvoeding, mentor 10S  agoede@parcivalcollege.nl
Gerrit de Goede docent wiskunde gdegoede@parcivalcollege.nl
Roos van Goudoever decaan en stagecoördinator mavo, docent Frans rvgoudoever@parcivalcollege.nl
Ymke van Gurp docent lichamelijke opvoeding yvangurp@parcivalcollege.nl
Marc Hanneman docent geschiedenis, mentor 10T mhannemann@parcivalcollege.nl
Japke Hartog docent muziek, mentor 10S jhartog@parcivalcollege.nl
Susanne Hartwig docent Duits, vertrouwenspersoon shartwig@parcivalcollege.nl
Meta Hiemstra docent biologie, scheikunde/natuurkunde mhiemstra@parcivalcollege.nl
Rolf Hiemstra teamleider klas 9, verzuimcoördinator, BHV rhiemstra@parcivalcollege.nl
Selmar van Hinte docent dans, mentor 7K svanhinte@parcivalcollege.nl
Yvonne Hulshoff technisch onderwijsassistent, BHV yhulshoff@parcivalcollege.nl
Lotte Jansen docent textiel ljansen@parcivalcollege.nl
Jelly de Jong docent biologie, mentor 9Q jdejong@parcivalcollege.nl
Dorret Klaver onderwijsassistent C-stroom, bhv dklaver@parcivalcollege.nl
Jeantal Koekoek docent wiskunde, mentor 7D jkoekoek@parcivalcollege.nl
Greetje van der Kooi teamleider onderwijsondersteunend personeel, facilitaire zaken, veiligheidscoördinator gvdkooi@parcivalcollege.nl
Baukje Koolhaas docent Nederlands bkoolhaas@parcivalcollege.nl
Dirk Koster systeem- en netwerkbeheerder, webmaster dkoster@parcivalcollege.nl
Sigrid Leeuwerik docent Nederlands, mentor klas 11S sleeuwerik@parcivalcollege.nl
Frank Lefeber docent wiskunde, mentor klas 11T flefeber@parcivalcollege.nl
Jolanda Lichthart docent Engels jlichthart@parcivalcollege.nl
Tineke Lindeman docent Engels tlindeman@parcivalcollege.nl
Elke Maasbommel docent Engels, mentor 12S emaasbommel@parcivalcollege.nl
Ton Martens docent natuurkunde, mentor 12L tmartens@parcivalcollege.nl
Harmen Meesterberends docent Nederlands, mentor 9S hmeesterberends@parcivalcollege.nl
Sybren Nauta docent economie,  mentor 9T snauta@parcivalcollege.nl
Merel Niemeijer docent Nederlands, coördinatie aanname, BHV mniemeijer@parcivalcollege.nl
Leanne Nobel docent Frans en Nederlands, mentor 10L lnobel@parcivalcollege.nl
Fiona Oudshoorn technisch onderwijsassistent, BHV foudshoorn@parcivalcollege.nl
Daniël Paalvast docent biologie dpaalvast@parcivalcollege.nl
Ankie van Riel docent Duits avanriel@parcivalcollege.nl
Nina Rouwendal docent Frans en Nederlands, leerlingcoördinator zevende klas nrouwendal@parcivalcollege.nl
Berber de Roos orthopedagoog bderoos@parcivalcollege.nl
Harma Schipper financiële administratie hschipper@parcivalcollege.nl
Brechje Schoen docent kunst (beeldend) bschoen@parcivalcollege.nl
Jack Schuurman docent C-stroom jschuurman@parcivalcollege.nl
Bjorn Smits docent C-stroom, kunst & ambachtstroom/ mentor 7A bsmits@parcivalcollege.nl
Ynze van der Spek docent robotica en natuurkunde, mentor 9B yvdspek@parcivalcollege.nl
Hanneke van der Steen docent geschiedenis, mentor 8L hvdsteen@parcivalcollege.nl
Sophie van der Stok ondersteuningscoördinator, mentor 8B svdstok@parcivalcollege.nl
Marcia Stork docent biologie mstork@parcivalcollege.nl
Marga Swart docent wiskunde, mentor 8B mswart@parcivalcollege.nl
Arnold Tang docent natuurkunde atang@parcivalcollege.nl
Arjan Textor docent drama/toneel, mentor 10A, BHV atextor@parcivalcollege.nl
Margaretha Trajanovska docent wiskunde mtrajanovska@parcivalcollege.nl
Michel Tromp docent geschiedenis, mentor 10B mtromp@parcivalcollege.nl
Evelyn Varkevisser docent wiskunde, mentor 11L evarkevisser@parcivalcollege.nl
Arnold Veeman docent muziek aveeman@parcivalcollege.nl
Annet Veenstra docent Engels, BHV aveenstra@parcivalcollege.nl
Justine Vermaat kantinebeheerder jvermaat@parcivalcollege.nl
Natasja Viel docent wiskunde, rekenspecialist, mentor klas 9A nviel@parcivalcollege.nl
Willem de Vletter docent biologie wvletter@parcivalcollege.nl
Jos van Vliet docent scheikunde, mentor 12Q jvvliet@parcivalcollege.nl
Peter Vos ondersteunend medewerker, BHV pvos@parcivalcollege.nl
Renée Vos docent textiel, mentor 12L rvos@parcivalcollege.nl
Richard de Vos onderwijsassistent rdevos@parcivalcollege.nl
Eva Vrieze docent maatschappijleer, stagecoördinator, mentor 12T evrieze@parcivalcollege.nl
Jan Erik Wedholm docent kunst beeldend, mentor 9K jewedholm@parcivalcollege.nl
Johan van der Werf docent geschiedenis jvdwerf@parcivalcollege.nl
Wiebe van Wijk docent houtbewerking, mentor 8A wvwijk@parcivalcollege.nl
Gert Wiltjer conciërge, bhv, ehbo gwiltjer@parcivalcollege.nl
Dick de Wit systeem- en netwerkbeheerder, roostermaker, applicatiebeheerder
Magister, bhv
dgdewit@parcivalcollege.nl
Ton Wijnbergen rector twijnbergen@parcivalcollege.nl
Henk van der Wolde conciërge, BHV hvdwolde@parcivalcollege.nl
Marijn Yedema docent aardrijkskunde, ICT coördinator, mentor 11Q myedema@parcivalcollege.nl
John Zantinge conciërge jzantinge@parcivalcollege.nl