Medezeggenschapsraad

Het Parcival College maakt onderdeel uit van de stichting VSNON (Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland). Deze stichting bestuurt twee scholen voor voortgezet onderwijs (in Zutphen en in Groningen) en twee basisscholen (in Zutphen). Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de beide scholen voor voortgezet onderwijs en een (deel)medezeggenschapsraad voor het Parcival College.

Tenminste één lid van de GMR is ook lid van de MR. In de GMR en in de MR zijn docenten, leerlingen en ouders vertegenwoordigd.

De MR van het Parcival College komt gemiddeld acht keer per schooljaar bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over zaken die docenten, leerlingen en ouders aangaan. De onderwerpen variëren van voorgenomen organisatiewijzigingen tot de planning van mondelinge examens, van de spreiding van vrije dagen tot het rookbeleid. Aan het begin van ieder schooljaar publiceert de MR een verslag van het afgelopen schooljaar. Deze verschijnt in het Ouderbericht en op de website.

Wil je meer weten over waar de MR zich mee bezig houdt, of zou je zelf graag in de MR plaatsnemen, benader dan gerust één van de leden of woon eens een vergadering bij, de vergaderingen zijn openbaar. Ook kun je de notulen opvragen. De planning en de notulen van de vergaderingen kun je opvragen bij de secretaris. Het algemene e-mailadres van de MR is MR@parcivalcollege.nl.

De leden van schooljaar 2017-2018 zijn:

 • Ymke van Gurp, voorzitter (docent Lichamelijke Opvoeding)
 • Tineke Lindeman, secretaris (docent Engels)
 • Alwin Filius (docent Lichamelijke Opvoeding)
 • Henk van der Wolde (conciërge)
 • KristaKnap (leerling klas 12)
 • Naomi Wöth (leerling klas 12)
 • Josje van der Laan (leerling klas 10)
 • Raul Schoonbeek (leerling klas 7)
 • Sophie Verneau (moeder van een leerling uit klas 8)
 • Aart Brouwer (vader van een leerling uit klas 8)
 • Femke de Roos (moeder van een leerling uit klas 9)
 • Petra Jonkman (moeder van een leerling uit klas 8)
 • Ruud Hendriks, lid DMR en GMR (vader van een leerling uit klas 9)