Onderwijsondersteuning

De schoolleiding, leerlijncoördinatoren en leerkrachten, worden ondersteund door:

Onderwijsassistenten

In sommige lessen maken we gebruik van onderwijsassistentie. Extra handen en toezicht in de klas en ondersteuning bij de voorbereiding van de les.

Technisch onderwijsassistenten (TOA’s)

Bij de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde maken we soms gebruik van technisch onderwijsassistenten. Ze ondersteunen in de lessen bij de practica. 

De conciërges

De conciërges nemen de telefoon op, controleren de absentie, houden toezicht in de school, zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en spreken leerlingen ook aan op ongewenst gedrag.

De administratie

Voor zowel de leerlingenadministratie als voor de financiële administratie hebben wij medewerkers die ouders/verzorgers, docenten en leerlingen kunnen helpen bij allerlei vragen van administratieve aard.

De pianist

Bij lessen euritmie, dans en muziek kan een pianist ingezet worden om leerlingen te begeleiden.