Organisatie

De school als pedagogisch instituut is onderdeel van een stichting met een bestuur en bovenschools management. Voor meer info: www.vsnon.nl

Bestuur en toezicht

Het bevoegd gezag van de school berust bij de bestuurder van de Stichting Vrijeschool Noord en Oost Nederland (St. NON).
Deze positie wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 bekleed door de heer Frans Ebskamp.

De stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht met vijf leden.
De schoolleiders van de verschillende scholen vormen een MT om samen met de bestuurder vorm te geven aan het beleid. De taken en verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht, bestuurder, MT en schoolleider zijn geregeld in statuten en huishoudelijke reglementen.

Het Parcival College is onderdeel van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. Vier vrije scholen maken deel uit van de stichting:

  • De Berkel primair onderwijs in Zutphen
  • De Zonnewende primair onderwijs in Zutphen
  • De Vrije School Zutphen voortgezet onderwijs
  • Parcival College voortgezet onderwijs in Groningen

Adresgegevens bestuur

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland
Postbus 4086 7200 AB Zutphen
Bezoekadres: “Hof van Zutphen”, Industrieweg 85 te Zutphen
tel.: 0575-53 38 60
e-mail: bestuurskantoor@vsnon.nl
website: www.vsnon.nl

Schoolleiding

De rector van de school is eindverantwoordelijk voor alle zaken. De schoolleiding bestaat uit de rector en vijf teamleiders. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijszaken.
Binnen de school zijn vier jaarlaagteams: team 7-8, team 9, team 10, team 11-12.

Daarnaast is er een onderwijsondersteunend team (OOP).