Schoolregels

De schoolregels staan in beknopte vorm in het leerlingenstatuut.
Vanaf schooljaar 2014 – 2015 is de school rookvrij voor leerlingen. Dat betekent dat leerlingen niet op het schoolplein mogen roken. Daarnaast zijn er een veiligheidsdocument, een anti-pestprotocol, een document met richtlijnen voor het gebruik van sociale media en een EIC regeling over gebruik van elektronica. Als laatste is er ook een document over de regels bij reizen.

Alle documenten zijn via de website te raadplegen. Het instellen van duidelijke schoolregels heeft een preventief effect. Daarbij geldt:

  • Iedereen die regelmatig contact heeft met de school kent de schoolregels en houdt zich eraan
  • Schoolregels gelden vanaf dag één; de docenten bespreken de regels aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug
  • De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de regels (schoolgids)
  • De leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor of docent
  • De school zorgt voor voldoende toezicht

Bovendien heeft de school een klachtenprocedure. Lees meer