• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is spannend. De keuze voor een school die bij je past is een proces. Dit proces gaat in deze tijd anders dan in andere jaren.

Zo komt onze open dag te vervallen. De gebouwen blijven door de coronamaatregelen gesloten. Wel kunt u online met ons kennismaken. Op onze website staat veel informatie over onze school. Ook zijn er foto's en filmpjes te zien. Er is een rondleiding door de gebouwen, medewerkers en leerlingen vertellen over de lesstof. We hebben live voorlichtingsmomenten en voor leerlingen uit groep 8 zijn er meeloopmiddagen. Ouders mogen dan helaas niet de schoolgebouwen in. 

Vanaf januari en februari kunnen andere leerlingen zich aanmelden om dinsdag- en woensdagmiddag mee te lopen. Er zijn dan lessen en een rondleiding. Ook zal er een voorlichting zijn over onze school.

De meeloop-momenten zijn met maximaal 30 leerlingen per keer op:

dinsdag 9 februari 14:30-16:30 uur
woensdag 10 februari 14:30-16:30 uur
donderdag 11 februari 14:30-16:30 uur

dinsdag 16 februari 14:30- 16:30 uur
woensdag 17 februari 14:30-16:30 uur
donderdag 18 februari 14:30-16:30 uur 

Opgeven kan via www.scholenmarktgroningen.nl
NB TIJDENS DE LOCKDOWN ZULLEN ER GEEN MEELOOPMOMENTEN ZIJN.

Op 28 januari 2021 is er een online Infodag, van 14:30-20:00uur.  Er komen die dag voor ouders diverse meets met drie thema's: vrijeschoolonderwijs, leerlingenzorg en aanname
Vrijeschoolonderwijs  14:30uur/ 16:00uur/ 17:30uur/ 19:30 uur
Leerlingenzorg 15:00uur/ 16:30 uur/ 18:30 uur 
Aanname 15:30uur/ 17:00uur/ 19:00uur

Opgeven kan via www.scholenmarktgroningen.nl

Ouders en leerkrachten jullie zijn van harte welkom, online.

We hopen jullie in 2021 te mogen verwelkomen. Succes met de schoolkeuze!

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”