Update berichtgeving Coronamaatregelen 18 maart

Beste ouder/verzorger en leerling,

 

De nodige voorbereidingen zijn getroffen om de afronding van het schoolexamen voor de eindexamenleerlingen mogelijk te maken.
De volgende punten zijn van belang:

 • de schriftelijke toetsweek zal alleen voor de examenklassen plaatsvinden van 23-27 maart;
 • we houden daarbij zo veel mogelijk vast aan de verdeling van toetsen over de dagen zoals vermeld in het oorspronkelijke rooster van de toetsweek;
 • er is gekeken naar eventuele vermindering van toetsen (omdat de domeinen al wel gedekt zijn);
 • het toetsrooster zal donderdag verspreid worden;
 • omdat het ov-vervoer soms een aangepaste dienstregeling heeft, is er voor de mavo een aangepast rooster qua tijden. Alle toetsmomenten schuiven twee lesuren op: starttijd 8.30 uur wordt 10.30 uur en starttijd 10.30 uur wordt 12.30 uur;
 • de leerlingen worden over de gebouwen verspreid: gebouw A- havo, gebouw B-vwo, gebouw C-mavo;
 •  ook worden de leerlingen over meerdere lokalen verspreid zodat 1,5 m afstand van elkaar in acht wordt genomen;
 •  de mondelinge examens voor Frans, Duits en Engels worden afgenomen in de week van 30 maart-3 april. De bestaande inroostering (welke kandidaat op welke weekdag en tijdstip) wordt als uitgangspunt genomen. Nadere informatie volgt nog;
 • eventuele afmelding of ziekmelding gebeurt via de gebruikelijke weg (absentietelefoon). Maar voor de mondelinge examens dient vooraf ook de betrokken docent gemaild te worden door de ouder of leerling!
 • inhaaldata gaan we pas vastleggen nadat we de toetsweek hebben afgerond en in beeld hebben hoeveel inhalers er zijn;
 • over het kunstexamen mavo volgt nog nader bericht.

Maatwerk
Onze inzet is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het diploma te halen. Iedereen beseft dat dit in de huidige situatie een grote opgave is. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Tegelijkertijd verwachten we van leerlingen dat zij, als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zal er een later moment worden gezocht om het schoolexamen af te ronden.

Belangrijk!
Alleen leerlingen en medewerkers die klachtenvrij zijn of waarbij geen sprake is van thuis quarantaine kunnen naar school komen. Leerlingen komen alleen voor de toets en worden daarna verzocht meteen weer te vertrekken.

Tot slot wensen we iedereen alle sterkte met het voorbereiden op en het maken van de schoolexamentoetsen!

Namens alle medewerkers en schoolleiding,

Ton Wijnbergen.