Update coronaberichtgeving 27 maart

27 maart 2020

 

Beste ouder, verzorger,

 

De aangekondigde coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs en de sfeer van de school. We missen het directe contact en de levendige energie die er in een vol schoolgebouw normaal gesproken zijn.

 

De deur is gesloten tot in ieder geval 6 april en waarschijnlijk ook daarna. Het centrale examen is dit jaar afgeschaft en er is een verbod op samenkomsten en evenementen tot 1 juni, hetgeen consequenties heeft voor onze reizen, excursies en stages.

 

Onderwijs

We moeten overschakelen op afstandsonderwijs, iets wat we niet gewend zijn. Vrijeschoolonderwijs gaat immers niet via beeldschermen, maar vooral middels direct persoonlijk contact. Voor het jezelf kunnen ontwikkelen in relatie tot de ander en het andere om je heen is sociale interactie essentieel. En nu de fysieke aanwezigheid op school niet mogelijk is, moeten we zoeken naar werkbare oplossingen.

 

Docenten proberen daarin hun weg te vinden. We merken dat via allerlei manieren instructie en opdrachten worden gegeven en dat meer uniformiteit gewenst is. Ook zien we dat via Magister (huiswerk, mail en ELO) er vooral sprake is van eenrichtingsverkeer van docent naar leerling.

Om die reden is besloten om Google Suite for Education (Gsuite) in te zetten als platform van waaruit gewerkt gaat worden. Dit platform biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Mail, Documenten, Spreadsheets
  • Hangout Meet voor videoconferences
  • Classroom, een virtueel klaslokaal waar berichten, opdrachten en toetsen kunnen worden gedeeld.

Alle leerlingen hebben inmiddels een account en kunnen inloggen via www.gmail.com

 

Ons streven is dat elk vak in ieder geval éénmaal per week een moment heeft met de klas of een deel daarvan via Hangout Meet. Dit geldt ook voor het klassenuur met de mentor.

Classroom moet de plek worden waar alle instructie, opdrachten en gemaakt werk worden gedeeld. We gaan er vanuit dat leerlingen op de gezette videomomenten dan ook online aanwezig zijn. We vragen ouders daar ook op toe te zien

 

Bij een aantal vakken gaan we ook bekijken in hoeverre we een digitale methode kunnen inzetten in plaats van een boek.

 

Magister

Gooien we daarmee Magister overboord? Nee, zeker niet. De agenda (het rooster) in Magister is leidend voor korte huiswerkopdrachten dan wel verwijzing naar bijvoorbeeld Hangout Meet of Classroom. En Magister zal natuurlijk nog wel worden gebruikt voor administratie, cijfers, roostering en leerlingvolgsysteem. 

 

PC, laptop?

Voor het kunnen volgen van onderwijs op afstand hebben leerlingen een pc of laptop nodig met camerafunctie. Een videoconferentie of instructievideo kan ook op de smartphone bekeken worden, maar voor het verwerken van opdrachten is veelal een pc of laptop noodzakelijk. In het geval dat dit thuis niet voorhanden is, kan contact opgenomen worden met Dirk Koster, onze systeembeheerder om te kijken of we hierin kunnen voorzien (dkoster@parcivalcollege.nl) .

 

Toetsen en examen

Voor de niet-examenklassen ligt de vraag voor, hoe we zicht houden op de ontwikkeling, de voortgang en het niveau. En ook op basis waarvan straks een overgangsbeslissing tot stand zal komen.

Omdat we niet ingesteld zijn op het online afnemen van toetsen is dit een vraag die we verder moeten onderzoeken. Veel zal daarbij ook afhangen van de termijn waarop de school nog gesloten blijft.

 

Voor de examenklassen is het centraal examen voor dit schooljaar afgeschaft en het schoolexamen daardoor bepalend voor het behalen van het diploma. We wachten nu eerst af wat de minister volgende week dinsdag aan nieuwe maatregelen aankondigt, voordat we verdere stappen zetten in de afronding van het schoolexamen. Daarbij zijn onder andere de volgende punten van belang: Kunnen leerlingen naar school voor het maken van toetsen? Welke verruiming is er mogelijk in het PTA? Komt er een nieuwe herkansingsregeling? Hoe ziet de slaag-, zakregeling er dit schooljaar uit?

 

Reizen, excursies, stages, biografieweek

Hoewel het onduidelijk is hoe lang de scholen nog gesloten blijven, heeft de 1 juni-maatregel directe consequenties voor de reizen, excursies, stages en biografieweek. Er is geen busvervoer mogelijk, verblijfsaccommodaties zijn gesloten en ook is onduidelijk hoelang landsgrenzen nog gesloten blijven. Alle bovengenoemde activiteiten gaan daarom helaas niet door en zijn geannuleerd. Of en wanneer er een alternatief is voor een van de activiteiten is nu nog niet duidelijk.

 

Tot slot

Voor leerlingen, leraren en ook ouders is het een behoorlijke opgave om het onderwijsproces op gang te houden: leerlingen moeten nu veel zelfstandiger werken, hebben veel minder contact dan ze gewend zijn, krijgen minder feedback en hebben bovendien geen praktisch onderwijs. Vanuit de praktische vakken worden wel opdrachten gegeven. Hopelijk helpt dat om te voorkomen dat leerlingen te veel achter een beeldscherm zitten.

Ook voor ouders is dit een bijzondere tijd. Velen werken nu thuis temidden van de gezinssituatie maar worden nu ook gevraagd om het schoolwerk van de eigen kinderen te begeleiden of in de gaten te houden.

Leraren moeten in korte tijd omschakelen naar digitaal lesgeven en uitvinden wat werkt. Daarnaast hebben velen ook te maken met een thuissituatie waarin kinderopvang of gezondheidsklachten de situatie lastig maken.. 

 

Kortom, we staan met zijn allen voor een enorme opgave, met nog een hoop onzekerheden in het verschiet. Ik hoop dat we erin slagen om, ondanks het werken op afstand, het schooljaar goed tot een einde te brengen. Met elkaars steun en vertrouwen, de basis van onze gemeenschap, gaat dat zeker lukken.

Zoals gezegd zal er volgende week meer bekend zijn over nieuwe maatregelen. Dan kunt u vanuit de school ook weer nadere berichtgeving tegemoet zien.

 

De school is telefonisch bereikbaar van 8.00-12.00 uur en via de mail: administratie@parcivalcollege.nl .

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton Wijnbergen