update coronaberichtgeving 3 april 2020

3 april 2020

Beste ouder, verzorger,

Hart, hoofd en handen
We zullen in ieder geval tot de meivakantie ons onderwijs op afstand moeten blijven geven. En wat we al wisten, ervaren we nu thuis: online onderwijs is geen vrijeschoolonderwijs met een evenwichtig benadering van hart, hoofd, en handen. Teveel gebeurt vanachter de pc of laptop en dat zorgt voor een eenzijdige belasting van het hoofd. Er wordt vanuit de kunstzinnige en bewegingsvakken geprobeerd ook opdrachten uit te zetten. Maar ook daar zoeken we naar een balans.

Belasting voor leerlingen
We ontvangen wisselende en tegenstrijdige geluiden over de belasting van leerlingen. Om daar meer zicht op te houden, zullen de mentoren met enkele leerlingen uit hun klas wekelijks voeling te houden over de hoeveelheid huiswerk die ze krijgen.
Docenten is daarom gevraagd om de hoeveelheid huiswerk en opdrachten te beperken en opdrachten te variƫren in werkvormen om te voorkomen dat leerlingen te lange dagen maken achter een beeldscherm.
Om de weekbelasting hanteerbaar te maken heeft elk vak in principe 1 gezamenlijk lesmoment in hangout meet en daarnaast zijn er andere invullingen zoals bijvoorbeeld werken in groepjes, classroom of vragenuurtjes. Een hangoutles/ instructie duurt bij voorkeur ca. 30 minuten.

Voortgang
Deze week hebben we ook aan de leraren gevraagd in hoeverre er zicht is op de voortgang van leerlingen. De meeste leraren geven aan dat dit redelijk lukt maar dat belangrijk is dat leerlingen goed meedoen in het hele proces. Onzeker nog is of de school ook na de meivakantie weer open gaat. Om aan het einde van het schooljaar een juiste afweging te kunnen maken voor de overgang naar de volgende klas, is het extra van belang dat leerlingen het schoolwerk goed blijven doen.
We merken dat niet voor alle leerlingen even duidelijk hoe ze zich online moeten gedragen.

We hebben daarom de volgende gedragscode voor leerlingen opgesteld:

Gedragscode

  • Je kijkt iedere avond in magister, in je agenda naar het programma voor de volgende dag. Het is belangrijk dat je dat doet, omdat je dan voorbereid bent op de momenten dat je live les (via google hangout) hebt.
  • Als er een hangout les is ben je zichtbaar aanwezig op het afgesproken moment, het is een les!
  • Bij een hangout les is je microfoon uit, tenzij je gevraagd wordt om de microfoon aan te zetten.
  • De chatfunctie bij een hangout les gebruik je alleen om aan te geven als je een technisch probleem hebt.
  • Je werkt aan het huiswerk van de vakken die je die dag hebt en levert je werk op tijd in. Het werk dat je nu doet telt gewoon mee net als de cijfers die je nu haalt voor opdrachten en toetsen.
  • De leraren hebben onderling afgesproken dat als we je missen omdat je geen werk inlevert of omdat je niet bij een live sessie aanwezig bent, we dat noteren in magister als afwezigheid. Wanneer dat regelmatig gebeurt, nemen we contact op met je ouders om te vragen wat er aan de hand is.

Schoolexamen
De centrale examens zijn afgeschaft en het schoolexamen is nu bepalend voor het behalen van het diploma. Scholen hebben de ruimte gekregen om het plan van toetsing en afsluiting aan te passen om de afronding van het schoolexamen mogelijk te maken.
Hierbij kan worden gedacht aan aanpassing in vorm, aantal of inhoud van toetsen.
Voorwaarde is dat de verplichte eindtermen gedekt blijven en dat de MR instemt met de aanpassingen. Met de docenten wordt nu verkend welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. Volgende week zal deze verkenning afgerond zijn. Een voorstel zal op 12 april aan de MR ter instemming worden voorgelegd. Zo spoedig mogelijk daarna zal een nieuwe toetsplanning bekend worden gemaakt. Belangrijk is dat, indien een leerling nog een achterstand heeft doordat b.v. een opdracht nog niet is ingeleverd, dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Vanuit het Ministerie wachten we nog op de nieuwe slaag-zakregeling en de nieuwe herkansingsregeling.

Tot slot, we hebben al veel laptops uitgeleend. Mocht er nog behoefte zijn, neem dan contact op met Dirk Koster (dkoster@parcivalcollege.nl).
Ik wens iedereen wederom een goed weekend toe en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Ton Wijnbergen,
rector.