Update Coronaberichtgeving

22 oktober 2020.

 

Beste ouder, verzorger,

 

In de huidige coronasituatie zijn we vooralsnog blij dat de school open is en we de lessen fysiek kunnen geven. Het aantal besmettingen is beperkt en we hopen dat dat zo blijft.  Op de website onder de tegel corona-informatie is een ’thermometer’ te raadplegen voor een actuele stand.

 

Elke dag merken we welke impact de coronamaatregelen hebben op ons onderwijs en ontmoeting met elkaar. Daar zullen we nog een tijd mee moeten dealen. Voor wat betreft onze coronamaatregelen is en blijft ons uitgangspunt het protocol van de VO-raad en RIVM. Ver vooruitkijken is daarbij nauwelijks aan de orde. Dat leert ons de realiteit. En vanuit die realiteit  informeer ik u graag over de volgende zaken.

 

Voortgang onderwijs

Het is een behoorlijke opgave voor thuiszittende leerlingen om het leerproces goed op gang te houden. Voor de herfstvakantie hebben we verschillende lessen gestreamd. De ervaringen van docenten zijn wisselend. De een kan er mee uit de voeten, de ander vindt dat de kwaliteit van de les onder druk komt te staan door de verdeelde aandacht die gegeven moet worden. En niet elk vak of lesmoment leent zich voor streaming. 

Het streamen van lessen stellen we vooralsnog niet verplicht in de school voor elke les. Dat is nu een te grote vraag en opgave.  Kortom, het is aan de docent om dit te doen.  Het leerproces moet op gang blijven via huiswerk in Magister, opdrachten/ instructie in Classroom, buddy in de klas of soms via streaming van de les.

Bij een thuiszittende docent proberen we de les online door te laten gaan met leerlingen in het lokaal onder toezicht. In sommige gevallen  vallen lessen uit. 

 

Andere scenario’s

We hebben verkend wat te doen wanneer bij slecht weer veel leerlingen op de gangen en pauzeruimtes verblijven en de luchtkwaliteit dan te veel verslechtert. We houden dit in de gaten met CO-2 metingen. Ingrijpen zal betekenen dat we een deel van de leerlingen niet op school laten komen bijvoorbeeld een jaarlaag per dag. Als dat niet genoeg effect oplevert dan schalen we op naar meer jaarlagen per dag. Lessen voor deze leerlingen  worden dan zoveel mogelijk gestreamd aangeboden.

Bij een nieuwe volledige lockdown komt er een coronarooster: een aangepast lesrooster met klassikale lessen tot ca 13.00 uur en ‘s middags ruimte voor andere invullingen zoals vragenuurtjes. Maar laten we hopen dat dit niet aan de orde zal zijn.

 

Max. 30 zittende personen in binnenruimtes

De rijksoverheid heeft een nieuwe richtlijn opgesteld: in binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximaal aantal personen van 30.  Het protocol voor het voortgezet onderwijs is op dit punt echter niet aangepast en deze maatregel geldt dus nu niet voor leerlingen. Het betekent dat we op dit moment de koorlessen (met halve groepen) en ook theatervoorstellingen in de toneelzaal met leerlingen als publiek kunnen laten doorgaan.  Voorstellingen met ouders als publiek laten we niet doorgaan evenals de ouderavonden. Wat betreft vieringen als Advent, Kerst en Sinterklaas bekijken we welke aanpassingen we gaan doen.

 

Mondkapjes

In de week voor de herfstvakantie hebben we gemerkt dat het advies om een mondkapje te dragen in eerste instantie door veel leerlingen werd gevolgd maar dat gaandeweg de week vorderde  de aandacht hiervoor verslapte. De afgelopen week ging het weer een stuk beter en we verzoeken een ieder om hier aandacht voor te houden.

 

Wat te doen bij kouder weer in het lokaal?

Hoe gaan we om met ventileren als het kouder wordt? Het is erg belangrijk dat we de 15 minuten luchttijd tussen de lessen goed ventileren door alle deuren en ramen van het lokaal open te zetten. Gebleken is dat dit niet altijd hoeft tijdens de les. Beperkte ventilatie is dan voldoende van enkele ramen of tussentijds openen van een deur. Het is uiteraard mede afhankelijk van type lokaal en de groepsgrootte.  De CO-2 metingen tot dusver wijzen dit uit. De metingen blijven we doen.  Uiteraard is het ondanks dat de verwarming aanstaat, kouder in het lokaal dan gebruikelijk. het is daarom toegestaan om de jas aan te houden in het lokaal.

Studiedag 2 november

Op maandag 2 november vervallen de lessen wegens een studiedag voor de docenten.  Ook hier geldt dat we niet fysiek bijeen kunnen komen. We willen deze dag wel gebruiken voor nadere oriëntatie en scholing op het geven van afstandsonderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton Wijnbergen,

rector.

 

 

 

 

Update coronaberichtgeving 22 oktober