De visie op LOB (Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding) van het 
Parcival College

 

Een aantal jaren geleden is de Vrije School Groningen omgedoopt tot het Parcival College. Parcival was één van de ridders van de legendarische koning Arthur en hij gaat in het verhaal van Wolfram von Eschenbach op zoek naar de heilige graal. Het verhaal over Parcival gaat over het zoeken en vinden van je eigen bestemming. Over het op weg gaan en je te ontwikkelen aan datgene wat op je pad komt. Parcival leert in het verhaal de juiste vragen te stellen.

 

Het streven van het Parcival College is dat leerlingen leren wie ze zijn, dat ze zicht krijgen op hun kwaliteiten en mogelijkheden waardoor ze zin en betekenis aan hun leven kunnen geven. We doen dat door met de leerstof aan te sluiten bij hun ontwikkeling, door een breed aanbod van vakken die het denken, het voelen en het willen aanspreken en  door het onderwijs zo aan te bieden dat leerlingen zich ermee kunnen verbinden. We stimuleren leerlingen om hun eigen ontwikkelingsweg te zoeken door regelmatig te reflecteren op hun ontwikkeling en hen de mogelijkheid te geven hun nieuwsgierigheid te verwoorden in vragen.

 

In het decanaat wordt de leerling ondersteund door tijdens gesprekken en reflectie opdrachten de juiste vragen aan de leerling te stellen waardoor de leerling wordt gestimuleerd om na te denken over wat er bij hem of haar past. De vragen – wie ben ik? – wat kan ik? – wat wil ik? – hoe ga ik dat doen? – wie kan mij daarbij helpen? – staan hier centraal. Dit geldt zowel voor de keuze van een opleiding als voor de keuze van een profiel en bijbehorende vakken. Naast het gesprek en de reflectieopdrachten worden andere instrumenten (lesbrieven, voorlichtingen, workshops, stages) ingezet waardoor de leerlingen voor zichzelf duidelijk kunnen krijgen wat ze moeten kiezen. De bedoeling is dat een leerling op deze manier zijn/haar bestemming vindt en een profiel en een opleiding kiest die bij hem/haar  past en dat diegene uiteindelijk kan ‘worden wie hij/zij is’. Dit is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is.

 

Decanaat en stages

Er zijn op school twee decanen: een voor mavo (Roos van Goudoever) en een decaan voor havo en vwo (Annelien Fikkers). Zij zijn verantwoordelijk voor LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) voor klas 7 t/m 12. Onder LOB vallen de keuzes voor vakkenpakketten en voor vervolgopleidingen. Ook de maatschappelijke stages vallen onder de verantwoordelijkheid van de decanen. De decanen zijn via de mail, maar ook op afspraak en tijdens hun spreekuur bereikbaar. Hieronder kun je een keuze voor decanaat mavo of voor decanaat havo en vwo.

 

Decanaat en stages mavo 

Decanaat en stages havo/vwo