Eindwerkstuk

Specifiek voor het onderwijs op de vrijeschool is het eindwerkstuk in de twaalfde klas. De leerling werkt een jaar lang zelfstandig aan een zelfgekozen onderwerp. Het resultaat is een werkstuk, waarin de onderzoeksbevindingen zijn opgenomen en dat gepresenteerd wordt op een feestelijke avond. De leerling spreekt dan een gehoor toe van vaak meer dan 50 mensen (ouders/verzorgers, leraren, medeleerlingen, belangstellenden). Leerlingen ervaren de presentatie als een grote stap. Leerlingen leren zo om de drempel te overwinnen zich in de maatschappij te presenteren. Het eindwerkstuk maakt als profielwerkstuk of sectorwerkstuk deel uit van het examen.