Schooltijden

Twee lesuren duren 90 minuten als ze tot een blokuur gevormd worden zoals de periode. Bij losse lessen is er 5 minuten wisseltijd. De lessen beginnen om 08.30 uur voor alle leerlingen. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen naar hun lokaal. Wie na de tweede bel, die om 08.30 uur gaat, binnenkomt is te laat en meldt zich bij de conciërge. Dit geldt ook voor het lesbegin na de wisseltijd.

De eindtijden kunnen verschillen. De lestijden staan aangegeven op het lesrooster dat de leerlingen op de eerste schooldag krijgen.

Lestijden

De lestijden zijn als volgt. 

08.30 – 09.45 uur periodeles (les 1 + 2)
09.45 – 10.00 uur wisselpauze
10.00 – 10.45 uur les 3
10.45 – 11.00 uur wisselpauze
11.00 – 11.45 uur les 4
11.45 – 12.00 uur wisselpauze
12.00 – 12.45 uur les 5
12.45 – 13.00 uur wisselpauze
13.00 – 13.45 uur les 6
13.45 – 14.00 uur wisselpauze
14.00 – 14.45 uur les 7
14.45 – 15.00 uur wisselpauze
15.00 – 15.45 uur les 8
15.45 – 16.00 uur wisselpauze
16.00 – 16.45 uur les 9

Lesuitval en tussenuren

Op de website wordt lesuitval, die tijdig gemeld is, vermeld. Het is raadzaam om zo kort mogelijk voor vertrek van huis de website te bekijken. Het kan voorkomen dat de lesuitval pas op de dag zelf op de website gezet kan worden. Er hangen dan ook in de hallen van de gebouwen schermen met actuele roosterwijzigingen.  Lees meer