Intern contact- en vertrouwenspersoon

…en dan sta je ineens op die zevensprong. Er is een groot  probleem gerezen, misschien wel een te groot probleem voor jou alleen. Welke weg de juiste is… of de beste…? Wie het weet, mag het zeggen, maar jij weet het in ieder geval  even niet. Je hebt hulp nodig om die weg te vinden. Misschien heb je ook steun nodig die weg dan in te slaan en te volgen.

Op school zijn er twee zogenaamde interne contact- en vertrouwenspersonen. Zij kunnen helpen door een luisterend oor te zijn en samen met jou een oplossing te zoeken. Zij zullen in vertrouwen en in overleg met jou de juiste mensen inschakelen. Ze kunnen adviseren bij bemiddeling of advies, maar ze weten ook de weg naar de juiste hulpinstanties en verwijzen door, maar blijven jou hierin volgen en bijstaan. Zij helpen bij het vinden van de weg in alle regels en procedures en onderzoeken de wetgeving.  Zij ondersteunen je als je een klacht hebt of officieel een klacht wilt indienen. Ze staan je bij als er aangifte gedaan moet worden. Als er sprake is van onveiligheid, bedreiging of gewelddadigheid is, hebben ze meldingsplicht om die situatie zo snel mogelijk te stoppen en zo te zorgen voor jouw veiligheid en die van anderen. Je zult altijd gekend worden in wat kan en soms ook moet.

De interne contact- en vertrouwenspersonen zijn de wegwijzer op die zevensprong… ze zijn je begeleiders op je weg, zodat je niet alleen bent en weet, dat je gehoord en gezien wordt.

Op onze school zijn dat Susanne Hartwig en Wiebe van Wijk


shartwig@parcivalcollege.nl


wvwijk@parcivalcollege.nl