Vrijwillige ouderbijdrage

De bekostiging van scholen in Nederland voldoet om de leerlingen toe te leiden naar hun diploma. Het Parcival College wil vanuit haar visie meer dan een diploma bieden. De rijksbekostiging biedt echter onvoldoende dekking voor het brede onderwijsaanbod van de school. Naast de gewone schoolvakken wordt lesgegeven in euritmie, kunstzinnige vorming, toneel en diverse ambachtelijke vakken waarbij groepen worden gesplitst en onderwijsassistentie wordt ingezet. Er zijn extra activiteiten als jaarfeesten en het voorjaarsconcert. Daarnaast maken reizen en excursies een belangrijk deel uit van het jaarprogramma. Het doorgaan van het vrijeschoolprogramma, extra activiteiten, reizen en excursies is afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van ouders ter dekking van de kosten.
We realiseren ons dat de vrijwillige ouderbijdrage een grote uitgavenpost is. Financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van vrijeschoolonderwijs. Mocht u niet in staat zijn om een vrijwillige bijdrage te betalen, dan kunt u ook door eigen inzet in de school uw bijdrage leveren, bv. door assistentie te verlenen bij schilderwerk e.d. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.
Er zijn drie componenten waaruit de vrijwillige bijdrage is opgebouwd. Voor al deze afzonderlijke componenten is een vrijwillige bijdrage gewenst.

1. Materiaal
2. Reizen en excursies
3. Vrijeschoolonderwijs (euritmie, kunstzinnige en ambachtelijke vakken, jaarfeesten, voorjaarsconcert)

1. Materiaal

Omschrijving

Klas 7

Klas 8

Klas 9

Klas 10
MAVO

Klas 10
HAVO/VWO

Klas 11

Klas 12 
Kluishuur

Kluishuur *

€ 15,-

€ 15

€ 15-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

Periodeschriften
12 stuks

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,- 

€ 10,-

€ 10,-

 

Sportoriëntatie

 

   

€25,-

 

€ 25,-

 

    Totaal

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 50,-

€ 25,-

€ 50,-

€ 15,-

*Kluispasje wordt voor nieuwe leerlingen verstrekt door de conciërges tegen een borg van € 5,00 contant.

 

2. Reis- en excursiekosten

Omschrijving

Klas 7

Klas 8

Klas 9

Klas 9c
excursie/
jaarafsluiting

Klas 10 Mavo

Klas 10  HAVO en
VWO

Klas 11

Klas 12

 Excursies

€  20,-

geen

geen

€ 20,-

€ 20,-

€ 20,-

€  20,-

€ 0,00

 Werkweek/reis

€ 80,-

€ 120,-

€ 130,-

 geen

€ 140,-

geen

€ 380,-

€ 155,-

 Totaal

€ 100,-

€ 120,-

€  130,-

€  20,-

€ 160,-

€ 20,-

€ 400,-

€ 155,-

 

 

3. Vrijeschoolonderwijs 

Inkomsten in € per maand Ouderbijdrage per jaar per kind in € Ouderbijdrage per maand in 10 termijnen per kind in
1000,- 275,00 27,50
1250,- 375,00 37,50
1500,- 475,00 47,50
1750,- 575,00 57,50
2000,- 675,00 67,50
2250,- 825,00 82,50
2500,- 975,00 97,50
2750,- 1125,00 112,50
3000,- 1275,00 127,50
3250,- 1425,00 142,50
3500,- 1575,00 157,50
3750,- 1725,00 172,50
4000,- 1875,00 187,50

 

Wij willen benadrukken dat dit richtlijnen zijn, u mag zelf bepalen hoeveel u kunt/wilt betalen

In de bijlage vindt u de brief schoolkosten 2020-2021

Studiefonds Groningen