Waaruit bestaan de schoolkosten?

  1. Materiaalgeld (verplicht)
  2. Excursies en reizen (verplicht)
  3. Ouderbijdrage (vrijwillig)

 
Materiaalgeld tabel

Omschrijving

Klas 7 Klas 8 Klas 9 Klas 10 Klas 11 Klas 12
Periodeschriften/
Kluishuur
€  25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 15,-
Sportoriëntatie       € 20,- € 20,-  
Totaal  € 25,- € 25,- € 25,- € 45,- € 45,- € 15,-

 

 

Tabel kosten reizen (verplichte kosten)

Omschrijving

Klas 7 Klas 8 Klas 9 Klas 9c Klas 10 Mavo Klas 10 HAVO en VWO Klas 11 Klas 12
Excursies €  20,-   €   20,- € 20,- €  20,- € 20,- €  20,- €  20,-
Werkweek/reis €  80,- € 115,- €  190,- geen € 135,- geen € 375,- € 150,-
 Totaal € 100,- € 115,- € 210,- € 20,- € 155,- € 20,- € 395,- € 170,-

 

Ouderbijdrage

 

Het vrijeschoolonderwijs biedt meer! Naast de gewone schoolvakken wordt lesgegeven in euritmie, kunstzinnige vorming, toneel en diverse ambachtelijke vakken. De school ontvangt alleen bekostiging voor de gewone schoolvakken. De extra kosten worden gemaakt door:

* gesplitste groepen en extra lessen;
* inrichting van met name de ambachtelijke vakken;
* de inzet van onderwijsassistenten;
* het aanbod van jaarfeesten en het voorjaarsconcert.

Een gedetailleerd overzicht van alle extra kosten kunt u op verzoek krijgen.

Zonder al deze extra’s zou het Parcival College geen vrijeschool zijn. De kosten ervan kunnen alleen maar door ouders/verzorgers worden betaald. Dit is mogelijk als de ouders de school in hun bewustzijn dragen en dit bewustzijn kenbaar maken door een ouderbijdrage.

We realiseren ons dat de ouderbijdrage een grote uitgavenpost is. Maar financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van vrijeschoolonderwijs. Het gaat dan ook niet om een wettelijk verplichte bijdrage.

Mocht u niet in staat zijn om een ouderbijdrage te betalen, dan kunt u ook door eigen inzet in de school uw bijdrage leveren, bv. door assistentie te verlenen bij schilderwerk e.d. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.

 

Tabel Ouderbijdrage (vrijwillige bijdrage)

Inkomsten in €  per maand Ouderbijdrage per maand per kind in €
1000,- 27,50
1250,- 37,50
1500,- 47,50
1750,- 57,50
2000,- 67,50
2250,- 82,50
2500,- 97,50
2750,- 112,50
3000,- 127,50
3250,- 142,50
3500,- 157,50
3750,- 172,50
4000,- 187,50

Wij willen benadrukken dat dit richtlijnen zijn, u mag zelf bepalen hoeveel u kunt/wilt betalen